وکالت تخصصی در مشهد وکالت

عدم ابطال تمبر مالياتي يا نقص آن بر روي فرم وكالتنامه وكيل

صبح امروز، در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به موجب رأي وحدت رويه اين ديوان اعلام شد كه “عدم ابطال تمبر مالياتي يا نقص آن بر روي فرم وكالتنامه وكيل”
از موارد اخطار رفع نقص به وكيل مذكور است.
پيش از اين، بر خلاف برخي دادگاه ها كه به درستي همچون نظر فوق عقيده داشتند، برخي ديگر از دادگاه ها قائل به رد
وكالت وكيل و در نتيجه رد سمت وي در پرونده بودند كه منجر به تضييع حق موكل وي مي شد.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور امروز براي رسيدگي به اين اختلاف و صدور رأي وحدت رويه تشكيل شده بود.

وکیل خوب در مشهد را با مشهد وکالت بشناسید…