وکالت تخصصی در مشهد وکالت

طلاق زن باردار

از نظر قانونی طلاق زن باردار وجود دارد و فرقی نمیکند که طلاق از چه نوعی باشد توافقی یا غیر از آن . انجام مراحل طلاق در دوران بارداری بر اساس قانون مدنی ایران و قانونی حمایت از خانواده مورد پذیرش قرار گرفته است.

یکی از مدارک طلاق برای دادگاه خانواده برای سایر زنان (غیر دوشیزه وغیر باکره )برای ثبت طلاق گواهی عدم بارداری است و سر دفتر مکلف است گواهی عدم بارداری را از زوجه مطالبه کند،این گواهی برای این اخذ میشود که نفقه زن باردار و نحوه نگهداری فرزند و… تعیین تکلیف شود.

 

طلاق زن باردار

 

در طلاق توافقی تمام هزینه های زن باردار برعهده پدر فرزند است ونیز باید مشخص شود که پس از تولد سرپرستي فرزند بر عهده کدامیک از والدین میباشد.

حضانت فرزند حاصل از طلاق تا هفت سالگی برعهده مادر و هزینه های آن بر عهده پدر است .

عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن باردار و حامله تا زمان وضع حمل وی است .

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته 1: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته 2 : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته3- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.