وکالت تخصصی در مشهد وکالت

رای وحدت رویه شماره 553 به تاریخ 70/2/3

شماره رأی: ۵۵۳

تاریخ رأی: ۳/۲/۱۳۷۰

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ مصوب آذرماه ۱۳۶۴ راجع به نظر و استنباط قضائی دادگاه حقوقی ۱ و ارسال پرونده کشور به شرحی که در ماده مرقوم ذکر شده، ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی ۱ رسیدگی نخستین انجام می‌دهد؛ اما اگر دادگاه حقوقی ۱ در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به حکم دادگاه حقوقی ۲ یا حکم دادسرا باشد باید پس از خاتمه رسیدگی بر طبق ماده ۱۰ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ حکم صادر نماید؛ بنابراین، رأی شعبه هفدهم دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.