وکالت تخصصی در مشهد وکالت

شناسایی جاسوسان سی‌آی‌اِی در ایران

وزیر اطلاعات:
*۲۹۰ جاسوس سی‌آی‌اِی در کشورهای مختلف از جمله ایران شناسایی کردیم
*رئیس سی‌آی‌اِی این ضربه را تأیید کرد
*چنین اقدامی درباره اِم‌آی‌سیکس انگلیس هم صورت گرفته
*در آینده نزدیک جزئیات آن در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

ایسنا