وکالت تخصصی در مشهد وکالت

سند مالكيت براي احراز مالكيت

سند مالكيت براي احراز مالكيت

چنانچه ملكي به ثبت نرسيده و قانون ثبت نیز هنوز در آن اجرا نشده باشد، داشتن سند مالكيت براي احراز مالكيت موضوعيت ندارد.
در چنین مواردی حكم قطعي دادگاه که مبنی بر اثبات مالكيت باشد بعنوان یک سند رسمی و دلیلی مهم به ضمیمه دادخواست پیوست می‌شود.
حال چنانچه خواهان در چنين املاكي با ارائه سند عادی مدعي مالكيت شود و تقاضاي خلع يد نمايد دادگاه به هر دو موضوع توأمان رسيدگي مي نمايد و پس از احراز مالكيت، حكم به خلع يد نیز صادر میکند.
اما چنانچه ملک به ثبت رسمی رسيده است ولي سند رسمي به نام خواهان ثبت نشده نباشد مشارالیه ميتواند در دادگاه محل ملک مورد نظر دعوي الزام به تنظيم سند رسمي به انضمام درخواست خلع يد مطرح نماید. دادگاه رسيدگي كننده پس از بررسی و اثبات صحت انتقال ملک یا وقوع بيع، ضمن صدور الزام به تنظيم سند رسمی نسبت به موضوع خلع يد نيز حکم صادر می کند.

 

سند مالكيت براي احراز مالكيت

 

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.