وکالت تخصصی در مشهد وکالت

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

خواسته یا موضوع بهای آن:

1-الزام به تنظیم سند خودرو 2- دستور موقت 3- پرداخت کلیه خسارات قانونی

دلایل یا منضمات دادخواست (مدارک):

1-تصویر مصدق مبایعه نامه 2- دلیل پرداخت ثمن 3_ تصویر مصدق اظهار نامه

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:

1_ خوانده مالک قانونی یک دستگاه خودرو ………… به شماره انتظامی………….. است.

2_  به موجب مبایعه نامه مورخ …………. خودروی مذکور را از خوانده به مبلغ………………… خریداری نمودم که با توجه به شرایط قرارداد بخشی از ثمن مورد معامله را پرداخت کردم و تمامی تعهدات خود را مطابق قرارداد انجام داده ام.

3_  مطابق با قرارداد فی مابین، خوانده متعهد شده است بعد از گذشت…………… روز در دفترخانه شماره……………. حاضر شود و نسبت به تنظیم  سند اقدام نماید.

4_ همچنین در قرارداد فی مابین، اینجانب یک بار با تمدید مدت تنظیم سند موافقت نموده ام.

5_ متأسفانه خوانده به بهانه های مختلف از انجام تعهدات خود خودداری نموده و از حضور در دفترخانه و تنظیم سند استنکاف می کند.

6_ لازم است یادآوری شود که با وجود مراجعه مکرر و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره………… تاریخ………….. خوانده حاضر به انجام تعهد نشده است.

 7_ پیش از تشکیل اولین جلسه دادرسی، صدور دستور استعلام مالکیت از اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان……………….. و همچنین صدور دستور موقت به منظور منع نقل و انتقال خودروی مذکور مورد استدعا است.

  فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد 10، 219، 220، 223 قانون مدنی و بند 3 ماده 362 و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته را، دارم.

وکیل الزام به تنظیم سند

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته 1: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته 2 : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته3- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.