وکالت تخصصی در مشهد وکالت

سندهای دفترچه ای مالکیت تا بهمن ماه اعتبار دارند

بهادر، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی:
🔹پس از ۱۲ بهمن ماه آتی ارائه هرگونه خدمات ثبت اسناد منوط به تبدیل سندهای دفترچه‌ای به “سند تک برگ” خواهد بود.
🔹”جانمایی مختصات ملک در بانک جامع کاداستر کشور، تثبیت و عدم ایجاد تعارض و پیشگیری از جعل” از مزایای “اسناد تک برگی” است.
🔹به درخواست افرادی که برای تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک برگ، به ادارات ثبت اسناد و املاک مراجعه می‌کنند به صورت ویژه رسیدگی و اسناد تک برگ در کوتاهترین زمان صادر و تحویل می شوند.