وکالت تخصصی در مشهد وکالت

سر قفلی چیست؟

برای واژه سرقفلی توضیحات بسیار اختصاصی وجود دارد، اما به بیان ساده می توانیم اینطور تعریف کنیم که سرقفلی در واقع مبلغ پولی است که شخص مستاجر به شخص اجاره دهنده می دهد. ولی تفاوت آن با پول پیش این است که صاحب مغازه مالک آن پول خواهد بود و مانند پول پیش نیست که بعد از مدت زمانی به مستاجر برگردانده شود. در واقع مستاجر با دادن پولی که تحت عنوان سرقفلی ارائه می شود، این حق را از اجاره دهنده می‌گیرد که با شرایطی خاص به کسب و پیشه خود بپردازد. لازم به ذکر است مستاجر در این مدت حق این را ندارد که مغازه شخص را به دیگری واگذار نماید.

انواع سندهای سرقفلی

سندهای سرقفلی به صورت دو نوع سرقفلی عادی و سرقفلی رسمی وجود دارند، که در زمینه. سرقفلی عادی در واقع همه چیز به صورت شفاهی صورت گرفته و دو طرف با یکدیگر قرارداد امضا می کنند که مستاجر به کسب و پیشه بپردازد. ولی در سند رسمی اینگونه نبوده و همه چیز کتبا و رسما در دفاتر اسناد ثبت می شود.

شرایط لازم برای انتقال سند سرقفلی

برای انتقال دادن اسناد سرقفلی حتما باید در قراردادهایی که نوشته می شود، عبارت انتقال به غیر بلامانع است نوشته شده باشد. در غیر این صورت شخص مستاجر حق انتقال سند را به شخص دیگری ندارد ولی اگر ذکر شده باشد، مستاجر میتواند سرقفلی را به هر قیمتی که مایل است منتقل کنند. حتی ممکن است این قیمت از قیمتی که به مالک قبلی داده است نیز بیشتر باشد.


اگر انتقال سند سرقفلی به هر دلیلی با نارضایتی مالک همراه باشد، قرارداد به طور کامل فسخ شده و مبلغ سرقفلی به کسی که آن را بدون اجازه انتقال داده است تعلق نمی گیرد.


با توجه به مطالبی که در ارتباط با سرقفلی شرح داده شد، اندکی اطلاعات در مورد سرقفلی و شرایط آن به دست آوردیم. حال می خواهیم بدانیم که دعوای مطالبه سرقفلی چیست و چه شرایطی دارد؟

دعوای مطالبه سرقفلی

دعوای مطالبه سرقفلی زمانی پدید می‌آید که موجر یا همان اجاره دهنده ملک زودتر از زمانی که با مستاجر خود قرارداد بسته بود به او دستور تخلیه ملک را بدهد.

در این زمان مستاجر می‌تواند با مراجعه به دادگاه و تنظیم شکایتی مبتنی بر اینکه اجاره دهنده ملک زودتر از زمان تعیین شده درخواست تخلیه داده است، مبلغ سرقفلی را مطالبه نماید. در این صورت زمانی که دادگاه حکم را صادر کرده و به اجاره دهنده ملک دستور پرداخت مبلغ سرقفلی را داده باشد، موجر تنها۱۰ روز فرصت دارد تا مبلغ سرقفلی را پرداخت کند. اگر به هر دلیلی این کار را انجام ندهد مستاجر این حق را دارد که اقدام به توقیف اموال موجر برای بازپس‌گیری طلب خود کند.
نکاتی مهم در مورد دعوای مطالبه سرقفلی
– چنانچه مالک از مستاجر حق سرقفلی را دریافت نکرده باشد، اما مستاجر با دریافت حق سرقفلی مغازه را به شخص دیگری واگذار کرده باشد مستاجر دوم تا زمان پایان قرارداد حق طلب کردن مبلغ سرقفلی را نخواهد داشت. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که اگر قراردادی بین مستاجر و مالک بدون دریافت حق سرقفلی نوشته شده باشد و تاریخ انقضای این قرارداد برای مثال یک سال باشد، ولی بعد از گذشت ۴ ماه به درخواست شخص اجاره دهنده یا حتی شخص دیگری مجبور به تخلیه مکان شود، می تواند به ازای باقیمانده زمان قرارداد خود حق سرقفلی دریافت نماید.

– در زمان تخلیه ملک تجاری مستاجری که حق سرقفلی پرداخت کرده است، می‌تواند به قیمت عادلانه و مطابق روز حق سرقفلی را از اجاره دهنده طلب کند.

– اگر در زمان عقد قرارداد بین اجاره دهنده و مستاجر ذکر شود که شخص اجاره دهنده تا زمانی که مستاجر در ملک حضور دارد، مبلغ اجاره یا پول پیش را اضافه نخواهد کرد، مستاجر میتواند با اجاره دادن ملک به شخص دیگری طلب حق سرقفلی کند.

در واقع منظور از سرقفلی به طور کلی این گونه است که شخص مستاجر با پرداخت هزینه به عنوان سرقفلی از امکانات ویژه ای برخوردار می گردد، به این صورت که در واقع به گونه ای صاحب ملک نیز محسوب میشود. چراکه اجاره دهنده در قبال دریافت وجه به عنوان سرقفلی به مستاجر این امکان را می‌دهد تا هر زمانی که می‌خواهد در محل مورد نظربه فعالیت خود ادامه دهد. اگر به هر دلیلی خواست که از آنجا خارج شود و محل را تخلیه کنند اگر زودتر از زمان تعیین شده بین خودش وصاحب ملک خارج شود، می تواند به ازای باقی مانده ی قرارداد از صاحب ملک مبلغی طلب کند. یا حتی می تواند ملک را به شخص دیگری اجاره دهد و در ازای آن حق سرقفلی را طلب کند. در واقع سرقفلی روشی است که صاحب ملک با این امکان همچنان ملک را برای خود نگه داشته و در ازای واگذاری آن به شخصی دیگری مبلغی را مطابق با عرف و قیمت روز به طور عادلانه دریافت می کند.

در صورت وجود هرگونه ابهام در خصوص دعوای سرقفلی خود، با مشهد وکالت تماس حاصل نمایید..

شماره تماس مشهد وکالت:

051-37-63-55-59

0915-80-70-164

0912-43-69-569