وکالت تخصصی در مشهد وکالت

رفع تصرف و آزادسازی ۳۴ هکتار اراضی ملی

قاضی حقدادی، سرپرست دادسرای ویژه شهرسازی و جانشین دادستان مرکز استان:
باتوجه به اینکه در ارتفاعات جنوب ۳۴ هکتار از اراضی ملی (واقع در پلاک ۴ اصلی بخش ۶ مشهد) توسط افراد منفعت طلب و زمین خوار تصرف و حتی ساخت و سازهایی هم در آن انجام شده بود لذا موضوع در دستورکار شورای حفظ حقوق بیت المال استان قرارگرفت.
پس از بررسی فنی و حقوقی نهایتا غیرقانونی بودن تصرفات احراز شد که پس از طی تشریفات مربوطه، صبح روز جاری با حضورگشت های ویژه اراضی شورای حفظ حقوق بیت المال استان و کمیته صیانت از اراضی حریم ، اراضی تصرفی آزاد و به حالت سابق اعاده شد.
فرد متخلف بصورت کاملا حرفه ای با هدف اینکه تصرفات خود را قدیمی و باسابقه جلوه دهد در مستحدثات خود از مصالح مستعمل و قدیمی استفاده نموده که به ظاهر و دید عامیانه این طور برداشت می شد که مستحدثات و تصرفات کاملا قدیمی و دارای سابقه است.
به تمامی افرادیکه قصد زمین خواری و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی را دارند، هشدار جدی می دهیم که سکونت شان کوتاه مدت است.