وکالت تخصصی در مشهد وکالت

رای وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ 1386/12/21

رای وحدت رویه شماره ۷۰۷

متن رای:
چون مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغ ها مصوب1374/3/31 کلیه مال یا متصرفان اراضی زراعی باغ های موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز کمیسیون مربوطه اقدام به تغییرکاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازاتهای مذکور در این ماده محکوم می‌شوند و عبارت(… علاوه بر قلع و قمع بنا…) در صدر مجازات‌های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات های دیگر ماده مزبور دلالت می نماید و معلوم می دارد که قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است کما اینکه در تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیر مجاز و توقف آن حتی به صورت قلع و قمع بنای غیر مجاز البته با رعایت مقررات قانونی به مامورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است لذا با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و صراحت قانونی فوق الاشعارصدور حکم  به قلع و قمع بنای غیرمجاز به عنوان تکلیف قانونی وظیفه دادگاه صادر کننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی اداره شاکی ندارد.

 

وکیل رفع تصرف عدوانی

 

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته 1: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته 2 : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته3- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.