وکالت تخصصی در مشهد وکالت

رای توفیقی طلاق توافقی 2

رای توفیقی طلاق توافقی

 

درخصوص دادخواست خانم… با وکالت خانم محبوبه توکلی و آقای… با وکالت آقای سعید عابدیان به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور جاری نمودن صیغه طلاق توافقی، نظر به سند رسمی شماره … تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج شماره… مشهد؛ علقه زوجیت دائم فی مابین آنها محرز است. و سعی و تلاش دادگاه در جهت اصلاح ذات البین و حصول سازش بی‌نتیجه بوده است و مشارالیهما اصرار بر طلاق و متارکه داشته‌اند. لذا با عنایت به مراتب فوق و نظر مشاور محترم قضایی، دادگاه به استناد مواد ۱۱۳۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ قانون مدنی و مواد ۲۴، ۲۶، ۳۲، ۳۴ و ۳۷ قانون حمایت خانواده، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع بائن خلعی صادر و اعلام میدارد. مدت اعتبار این گواهی ۳ ماه پس از ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن آن است. این مدت به دفترخانه تسلیم نشود یا طرفی که آن را تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است. زوجه کل مهریه خود را در قبال طلاق به لحاظ کراهتی که از زوج دارد به وی بذل می نماید وهیچ گونه ادعای مالی دیگری ندارد. زوجین دارای سه فرزند مشترک هستند که دو نفرشان کبیر و یک نفر به نام محمد مسیح هفت ساله میباشد که حضانتش تا سن بلوغ با مادر خواهد بود و حسب توافق زوج ماهانه دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت نفقه فرزندان( هر یک ۸۰۰ هزار تومان) در پنجم هرماه پرداخت خواهد نمود. مبلغ نفقه مذکور حسب افزایش سالانه تورم قابل تعدیل از طریق دادگاه خواهد بود. وکیل زوج با حضور در یکی از دفاتر رسمی طلاق ضمن قبول بذل به وکالت از زوج نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام خواهد نمود. رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد و پس از آن ظرف ۲۰ روز قابل فرجام خواهی است.
رئیس شعبه دو دادگاه خانواده

 

رای توفیقی طلاق توافقی

 

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.