وکالت تخصصی در مشهد وکالت

دستمزد داور در صورت ابطال رای داوری

در صورت ابطال رای داور، تکلیف دستمزد دریافت شده توسط داور ، چیست؟

آیا در این صورت می توان خواهان استرداد دستمزد شد؟

دستمزد داور در صورت ابطال رای داوری


پاسخ

چنانچه داور در جریان رسیدگی، تقصیر نموده باشد و ابطال رای داور با تقصیر داور ، رابطه مستقیم و قابل اثبات داشته باشد، در این صورت داور می بایست دستمزد دریافتی را مسترد نماید.

ممکن است بتوان نسبت تقصیر داور در ابطال رای داوری را با میزان دستمزدی که باید مسترد شود مورد توجه قرار داد.

داور حقوقی خوب در مشهد کسی است که بر قوانین داوری و علم حقوق مسلط بوده و خود را متعهد میداند که درحفظ حقوق ارباب رجوع خویش تمام توان خود را به کار بندد.

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.