وکالت تخصصی در مشهد وکالت

آیا اتحادیه های مشاوران املاک می توانند اقدام به قبول داوری در اختلافات نمایند؟

آیا طرفین معاملات ملکی می توانند اتحادیه های مشاوران املاک را به عنوان داور مرضی الطرفین، تعیین نمایند؟(داوری اتحادیه های مشاوران املاک)

آیا اتحادیه های مشاوران املاک می توانند اقدام به قبول داوری در اختلافات نمایند؟

انتخاب اتحادیه های مشاوران املاک به عنوان داور اختصاصی یا داور مرضی الطرفین از سوی معامله گران املاک، اصولاً منع قانونی ندارد.

اما از آنجا که از یک سو در مواد ۳۰ و ۳۱ قانون نظام صنفی، در مورد وظایف و اختیارات اتحادیه های صنفی و منابع مالی اتحادیه های صنفی، ارایه خدمات غیرموظف به افراد غیر صنفی (از جمله انجام داوری در رابطه بین معامله گران املاک) و‌ دریافت حق الزحمه داوری از آنان، پیش بینی نشده و از سوی دیگر، ارایه خدمات غیرموظف بدون دستمزد (از جمله انجام داوری) بوسیله اتحادیه‌های صنفی ، منطقی و قابل دفاع به نظر نمی رسد توصیه می شود اتحادیه های مشاوران املاک و سایر اتحادیه های صنفی، انجام داوری در اختلافات افراد غیر صنفی را صرفا از طریق اتاق های اصناف شهرستان، مورد توجه بیشتر قرار دهند.

جهت ارتباط با مشهد وکالت و داور حقوقی در مشهد می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.