وکالت تخصصی در مشهد وکالت

دادنامه شعبه عمومی حقوقی تهران

دادنامه شعبه عمومی حقوقی تهران:

رای دادگاه

در خصوص دعوای ب. با وکالت آقای و.م وکیل محترم دادگستری به طرفیت ب. به خواسته صدور حکم بر رفع تصرف از مشاعات نمای بیرونی ساختمان، با عنایت به اینکه از ارکان دعوای رفع تصرف، سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده می باشد که در مانحن فیه این مهم ملاحظه نمی گردد لذا به لحاظ فقد ارکان و عناصر مذکور در دعوای مطروحه دادگاه مستنداً به مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ و ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران.

 

دادنامه

 

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته 1: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته 2 : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته3- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.