وکالت تخصصی در مشهد وکالت

دادخواست صدور حکم مبنی بر خلع ید خوانده

خواسته یا موضوع بهای آن: 1-خلع ید  2- پرداخت کلیه خسارات قانونی

دلایل یا منضمات دادخواست (مدارک): 1- تصویر مصدق قرارداد به تاریخ …………….  2- نظریه کارشناس رسمی دادگستری  3_ تصویر مصدق اظهارنامه

شرح دادخواست:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:

1_ اینجانب مالک قانونی شش دانگ یک باب منزل مسکونی/ یک واحد آپارتمان به مساحت …….. متر مربع واقع در ………..به شماره پلاک ثبتی ……….. بخش ………… می باشم.

2_ خوانده محترم بدون اذن و رضایت اینجانب اقدام به تصرف غاصبانه پلاک ثبتی مذکور کرده است و از تحویل آن به بنده امتناع می کند.

3_ لازم به ذکر است که با وجود مراجعه مکرر و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره …………. تاریخ …………… خوانده به ادامه تصرف غاصبانه خود اصرار دارد.

4_ همچنین برای اثبات ادعای خود به معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می نمایم.

فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد 30، 31، 308 و 311 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته، مورد استدعاست.

 

دادخواست صدور حکم مبنی بر خلع ید خوانده

 

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.