وکالت تخصصی در مشهد وکالت

خط کشیدن روی خودرو

سوال
با همسایه ای که دائما رو ی ماشین من خط می کشد و به تازگی روی درب آپارتمان خط می کشد و من شاهدی ندارم چه باید بکنم ؟

پاسخ:
صرف وارد نمودن ادعا به دیگران، قانونا مفیدِ فایده نخواهد بود. لذا مدعی همواره می بایست ادعای خود را اثبات نماید؛ در غیر اینصورت آثار قانونی بر ادعای وی مترتب نخواهد شد.
لذا شما می بایست ادعای خود را از طرق قانونی اثبات نمایید. شما می‌توانید با نصب دوربین از وقوع این اتفاقات جلوگیری نمایید. این در حالی است که این اعمال از مصاديق إيراد ضرر و مزاحمت بوده و دارای مسئوليت حقوقي و كيفري می باشد.

شماره تماس مشهد وکالت:

051-37-63-55-59

0915-80-70-164

0912-43-69-569