وکالت تخصصی در مشهد وکالت

خسارت تاخیر تادیه

در مورد اسناد رسمی، از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا اجراییه به مدیون تا روز وصول دین محاسبه می شود«ماده 36 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی»

در مورد برات و سفته ای که بر اثر عدم پرداخت واخواست اعتراض می شود، زیان دیرکرد از روز واخواست قابل مطالبه است« ماده 304 قانون تجارت مصوب 1311»

 تفاوتی که خسارت تاخیر تادیه ی وجه نقد با قواعد عمومی مسولیت مدنی قراردادی دارد این است که در مورد خسارت تاخیر تادیه اثبات ضرر شرط مسولیت نیست و قانونگذار ضرر را مفروض دانسته و بار اثبات آن از دوش متعهدله برداشته شده است.

 

خسارت تاخیر تادیه

 

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.