وکالت تخصصی در مشهد وکالت

خدمات حقوقی مشهد وکالت

مشاوره حقوقی در مشهد

مشاوره حقوقی توسط وکیل آقا در مشهد
مشاوره حقوقی توسط وکیل خانم در مشهد
انجام وکالت توسط وکیل آقا در مشهد
انجام وکالت توسط وکیل خانم در مشهد

مشاوره حقوقی حضوری در مشهد
مشاوره حقوقی تلفنی در مشهد

 

مشهد وکالت

 

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته 1: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته 2 : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته3- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.