وکالت تخصصی در مشهد وکالت

حق فسخ نکاح به دلیل صرع زن

سوال :اگرمرد بعد از عقد بفهمد که زن ، بیماری صرع دارد ، ایا می تواند عقد را بهم بزند ؟

پاسخ :بیماری صرع و مواردی نظیر بیماری دیابت و یا حتی ایدز ، در قانون مدنی ما به عنوان موارد فسخ نکاح پیش بینی نشده است که از این حیث ،به ویژه در خصوص ایدز موضوع قابل تامل است .

 

حق فسخ نکاح به دلیل صرع زن

 

 

 

هر چند ، عیوب زن در مواردی که مطابق قانون مدنی از موجبات فسخ برای مرد است ، در صورتی قابلیت فسخ را خواهد داشت که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد . در غیر این صورت ، مرد نسبت به بیماریهایی که پس از عقد برای همسرش حادث می شود ، حق فسخ نکاح نخواهد داشت .

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته 1: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته 2 : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته3- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.