وکالت تخصصی در مشهد وکالت

حق دلالی پس از تنظیم سند رسمی انتقال به بنگاه معاملات املاک تعلق می‌گیرد

چکیده:
حق دلالی پس از تنظیم سند رسمی انتقال به بنگاه معاملات املاک تعلق می‌گیرد و صرف نوشتن قولنامه بنگاه را مستحق دریافت آن نمی‌کند.

حق دلالی پس از تنظیم سند رسمی انتقال به بنگاه معاملات املاک تعلق می‌گیرد

مستندات:
ماده 348 قانون تجارت
تاریخ رای نهایی:
1392/07/14
شماره رای نهایی: 9209970220700521

رای بدوی

در خصوص دعوی آقایان م.ت. 2- پ. هر دو ک. با وکالت آقایان 1- م. م. 2- ن. ع. به‌طرفیت شرکت الف. 2- ع.غ. با وکالت آقای ب.م. 3- ج. الف. فرزند الف. 4-س.ج. فرزند الف. با وکالت آقای م.م به خواسته مطالبه وجه به میزان یک میلیارد و چهارصد و شصت میلیون ریال معادل صد و چهل‌وشش میلیون تومان بابت حق دلالی با احتساب کلیه خسارات دادرسی من‌جمله حق‌الوکاله هزینه دادرسی و خسارت تأخیر توجهاً به محتویات پرونده و مستندات ابرازی اصحاب دعوی و امعان نظر قرار دادن دفاعیات طرفین پرونده ادعای خواهان به اثبات نمی‌رسد زیرا قرارداد معامله ملک مورد تراضع در مورخ 8/9/89 در بنگاه خواهان‌ها تنظیم و متعاقباً در مورخ 27/9/89 در مسکن ونوس یعنی فاصله بیست‌روزه فسخ گردیده بنابراین بنگاه زمانی می‌تواند مطالبه حق دلالی نماید که معامله تمام‌شده محسوب شود صرف‌نظر از اینکه پاسخ واصله از مشاور املاک تهران حکایت از ذی‌حق بودن خواهان‌ها می‌‌باشد لاکن مطابق قانون حق دلالی وقتی ثابت است که معامله خاتمه یافته یعنی بین طرفین سند رسمی تنظیم‌شده باشد و صرف تنظیم قولنامه یا سند عادی کافی نیست درواقع بنگاه کاری انجام نداده و استعلام مشاور املاک نیز مغایر با مقررات قانونی و فاقد ارزش اثباتی در دادگاه است و لذا دعوی ازنظر دادگاه غیرثابت تشخیص و به استناد ماده197 قانون مدنی و ماده 348 قانون تجارت به رد آن اظهارنظر می‌شود رأی صادره حضوری محسوب و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌‌باشد.
رییس شعبه 47 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدید‌نظر‌خواهی آقایان 1- م.ت. 2- پ. به‌طرفیت 1-شرکت الف. و آقایان 2-ع.غ. 3- ج.الف. 4- س.ج. نسبت به دادنامه شماره 1110 مورخ 6/10/1390 صادره از شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن و رفع ابهام ‌به‌عمل‌آمده مورخ 25/6/1392 حکم به رد دعوای مطالبه مبلغ یک میلیارد و چهارصد و شصت میلیون ریال و خسارات مورد ادعا صادر گردیده انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یادشده با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادرشده در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده زیرا که تجدیدنظرخواهان مبنا و جهت استحقاق خویش در مطالبه خواسته انجام دلالی برای متعاملین مبایعه‌‌نامه عادی مورخ 8/9/1389 در بیع مستغلات با پلاک‌های ثبتی 44 و2343/3104 بخش 11 تهران اعلام نموده حال اینکه معامله مزبور در تاریخ 27/9/1389 فسخ و بلااثر گردیده که دادگاه بدوی با اعمال ماده 348 از قانون تجارت و رویه قضایی حاکم با استدلالی صائب انشاء رأی نموده بدین توضیح که اتمام معامله در مورد املاک منوط به نقل‌وانتقال رسمی به خریداران بوده که محقق نگردیده و به این اعتبار ارکان و شرایط دعوای مطروحه فراهم نمی‌‌باشد لذا دادگاه با رد اعتراض واصله دادنامه تجدیدنظر خواسته را طبق ماده 358 قانون مرقوم تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی می‌باشد.
رییس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته 1: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته 2 : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته3- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.