وکالت تخصصی در مشهد وکالت

توفیق در نقض دادنامه های بدوی و قطعیت یافته موکل محکوم محجور با طرح اعاده دادرسی و دفاعیات قانونی

توفیق در نقض دادنامه های بدوی

 

ضمن سپاس از قضات محترم شعبه سیزدهم دادگاه های تجدید نظر استان گیلان به لحاظ رعایت نفس عدل و اصل انصاف، ان شاءالله رأی مذکور بتواند بعنوان رویه ای قضایی در موارد مشابه مورد استناد قرار گیرد.
وفق بند هفت از ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد: پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست می‎آید که دلیل حقانیت درخواست‎کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است. حکم حجر موکل متعاقب رای محکومیت قطعیت یافته اصدار یافته و لذا وکیل محترم خوانده اعاده دادرسی استدلال می نماید بدلیل اینکه سند مذکور در ماده 432 مکتوم نبوده و در زمان رسیدگی به دعوی اصلی وجود نداشته درخواست اعاده دادرسی محکوم به رد است و در مقابل استدلال و دفاعیه اینجانبه مبنی بر این موضوع که اساسا مکتوم بودن زمانی معنا خواهد داشت که سند موجود بوده و حالا مورد کتمان قرار گرفته است در حالیکه حکم حجر بعنوان یک سند رسمی در زمان مارالذکر موجود نبوده ولیکن به استناد گواهی کمیسیون محترم پزشکی قانونی عارضه حجر در زمان رسیدگی کماکان وجود داشته و بنابراین مبنا و منشأ صدور سند حکم حجر موجود بوده است منتها قابلیت ارائه آن هنوز فراهم نگردیده. به عبارتی حکم حجر صرفا بعنوان یک برگه شکلی قضایی مبنای ثبوتی خود را به منصه ظهور می رساند و همانا کاشف از احراز حجر خواهد بود.
معروض است در این مقوله حکم حجر جنبه طریقیت داشته نه موضوعیت فلذا تفسیر فوق الاشاره با فلسفه اعاده دادرسی که همانا اجرای حق و عدالت است و همچنین با رعایت اصل فقهی و بین المللی «انصاف» بخصوص در راستای حفظ حقوق محجورین جهت اجرای فرآیند یک دادرسی عادلانه سازگارتر است.

«والله العالم»

محبوبه توکلی وکیل پایه یک دادگستری و عضو رسمی کانون وکلای مرکز ( تهران)

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳ : در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران_مشهد : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.