وکالت تخصصی در مشهد وکالت

تندیس استاد فقید دکتر کاتوزیان

رونمایی خصوصی از تندیس استاد فقید دکتر کاتوزیان که قرار است در روز دهم شهریور رونمایی عمومی شود.
طراحی و‌ساخت این تندیس به همت کمیته حقوق شهروندی شورای شهر تهران و با پیگیری های دکتر سید ابراهیم امینی نایب رییس شورای شهر تهران، رییس کمیته حقوق شهروندی شورای شهر تهران و عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه شیراز محقق شده است.

تندیس استاد فقید دکتر کاتوزیان