وکالت تخصصی در مشهد وکالت

تفاوت مبایعه نامه و قولنامه

مبایعه نامه

مبایعه نامه قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است .بیع به قراردادی اطلاق می شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می شود. در نتیجه عرفا قرارداد مکتوبی که بین طرفین ( فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری ) تنظیم می گردد و براساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا بها یا قیمت فروخته می شود، مبایعه نامه به شمار می رود و مفهوم آن تفاوتی با (مبایعه نامه ) ندارد.

قولنامه

گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند ولی مقدمات آن فراهم نیست مثلا خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به تصفیه حساب های شهرداری و دارایی و غیره اقدام نماید در این حالت طرفین قراردادی عادی تنظیم می نمایند و در آن متعهد می شوند در زمان و مکان مشخصی  ( دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قرارداد معامله را واقع سازند.

تفاوت قولنامه و مبایعه نامه

مکتوب و بر اين مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمي توان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد و از طرف ديگر مبايعه نامه را با استفاده از تعبيري که واژه بيع (خريد و فروش) در زبان حقوقي دارد قرارداد خريد و فروش مي دانند و بر اين اساس معتقدند که الزام متعهد مبايعه نامه را به انجام تعهداتش مي توان درخواست کرد.

بايد توجه داشت آن چه را که در زبان حقوقي مبايعه نامه مي گويند همان چيزي است که در عرف قولنامه نام دارد و نمي توان بر اين اساس که لفظ قولنامه و مبايعه نامه باهم متفاوت است آثار حقوقي متفاوتي را بر آنها بار کرد.

ضمانت اجرای قولنامه مانند سایر قراردادهائی که طرفین برای انجام تعهدی تنظیم می کنند در دادگاه معتبر است و باید مفاد آن را اجرا کنند و به موجب آن می توان الزام (اجبار) طرفی را که از انجام تعهدش خودداری می کند را از دادگاه درخواست نمود.

بدین ترتیب، اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کند خریدار می تواند از دادگاه صالح درخواست نماید تا او را برای به نام زدن سند در دفترخانه مجبور کند و دادگاه مى تواند در صورت تقاضاى خواهان، حكم الزام به انجام معامله رسمى و پرداخت وجه الالتزام صادر نماید.

 

مبایعه نامه

 

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.