وکالت تخصصی در مشهد وکالت

بهترین وکیل مطالبه سهم الارث در مشهد

بهترین وکیل مطالبه سهم الارث در مشهد

 دپارتمان حقوقی- تخصصی مشهد وکالت با مدیریت جناب آقای سعید عابدیان وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی. به عنوان تنها دپارتمان حقوقی- تخصصی ویژه دعاوی ملکی-املاک در مشهد و سایر دعاوی حقوقی در مشهد ضمن رعایت اصول قانونمندی و پرستیژ حرفه ای با کادری مجرب از وکلای فرهیخته و متخصص آقا و خانم در هر یک از موضوعات حقوقی از جمله: دعاوی ملکی-املاک، دعاوی تجاری، دعاوی خانواده، ارث ، قرارداد ها، داوری، امور کیفری و… مفتخر است حقوق حقه اشخاص اعم از اشخاص حقیقی-حقوقی را احقاق نماید.

« تعریف ارث »

✍ اِرث استحقاق مال یا حقی است که با مرگ یا حکم به موت دیگری برای وارث حاصل می‌شود.
مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفّی، پس از ادای حقوق و دیونی که به میراث تعلق گرفته است، مستقر می‌شود؛ مانند تجهیز و تکفین، دیون و واجبات مالی، وصایای میت در یک سوم مالش بدون اجازه ورثه و زیادتر از یک سوم مال با اجازه آن‌ها، آنچه به فرزند بزرگ‌تر می‌رسد.

✍ در قرآن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و نیز با رویکردهای مختلف اعتقادی، اخلاقی و آیات الاحکام به موضوع ارث پرداخته شده است. بخشی از آیات ارث (به ویژه در سوره نساء) قوانین مهم ارث در اسلام را بیان کرده است و جزئیات بیشتر آن در روایات  فقهی آمده است

بهترین وکیل مطالبه سهم الارث در مشهد

« شرایط وراثت »

✍ وجود وارث: وارث باید در زمان فوت فردی که از او ارث می برد زنده باشد.
در مورد حمل باید نطفه او در زمان فوت منعقد شده و زنده هم به دنیا بیاید.

✍ مشروع بودن نسب: بنابراین فرزند نامشروع ارث نمی برد.

✍ عدم فرزند خواندگی: فرزندخوانده نیز ارث نمی برد.

بهترین وکیل مطالبه سهم الارث در مشهد

« موانع ارث »

قتل: به موجب قانون کسی که مورث خود را عمدا بکشد از از او ارث نمی برد.

کفر: کافر از مسلمان ارث نمی برد پس اگر در بین ورثه فردی کافر باشد از ارث محروم خواهد شد.

لعان: لعان یکی از اسباب جدایی زن و شوهر است و موجب می شود آنها از یکدیگر ارث نبرند و حتی فرزندی که پس از این امر متولد می شود نیز از پدر ارث نمی برد اما از مادر و خویشان مادری ارث می برد.

بهترین وکیل مطالبه سهم الارث در مشهد

✍ ارث متعلق به خویشاندان نَسَبی متوفی است. یعنی کسانی که با متوفی رابطه‌ خونی دارند. البته همسر متوفی که با متوفی رابطه سببی دارد از این قاعده مستثنی بوده و در هر صورت از همسرش ارث خواهد برد.

« طبقات ارث »

✍طبقه اول : پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد (نوه) ست که به سه درجه تقسیم می شود.

درجه اول: پدر و مادر و اولاد متوفی درجه دوم : اولاد اولاد (نوه ها)
درجه سوم : اولاد اولاد اولاد (نبیره ها)

✍ طبقه دوم : شامل اجداد (پدر ومادر بزرگ) و برادر و خواهر و اولاد آنها و به دو درجه تقسیم می شود.
درجه اول : جد ( پدر پدر و پدر مادر ) و جده ( مادر پدر و مادر مادر) و برادر و خواهر
درجه دوم : پدر جد و مادر جد و پدر جده و مادر جده و فرزندان برادر و خواهر

✍ طبقه سوم: درجه اول: اعمام (عمو) و عمات (عمه) و اخوال (دایی) و خالات (خاله)
درجه دوم: اولاد آن‌ها (فرزندان عمو و عمه و دایی و خاله)

بهترین وکیل مطالبه سهم الارث در مشهد

« سهم الارث برخی اشخاص در برخی حالت ها »

اگر متوفے فقط یک دختر داشته باشد
👈 دختر تمام ترکه را می برد.(۱/۲ به قرابت و ۱/۲ به فرض)
•••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفی فقط یک پسر داشته باشد
👈 تمام ترکه را به قرابت به ارث می برد.
••••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفے فقط “مادر” داشتہ باشد
👈 تمام ترڪه را مے برد.(۲/۳ به قرابت (رد) و ۱/۳ به فرض)
••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفے فقط “پدر” داشتہ باشد
👈 تمام ترکه را به قرابت مے برد.
••••••••••••••••••••••••••••••••
اگر “اولاد ذڪور و اناث” (باهم) باشند
👈 ذڪور (پسرها) ۲ سهم اناث (دخترها) ارث مے برند.
•••••••••••••••••••••••••••••
اگر فقط “اولاد ذڪور” باشد
👈 تمام ترڪه به تساوے بین آن ها تقسیم مے شود.
••••••••••••••••••••••••••••••
اگر فقط “اولاد اناث” باشد
👈 تمام ترڪه را مے برند. (۱/۲ به قرابت و ۲/۳ به فرض)
••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفے “پدر” داشتہ باشد و “اولاد”
👈 پدر ۱/۶ به فرض
👈 بقیه ترکه با رعایت قاعده بین اولاد تقسیم مے شود.
••••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفے “پدر” داشتہ باشد با “چند دختر”
👈 پدر ۱/۶ به فرض
👈 دخترها ۲/۳ به تساوے ارث مے برند.
•••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفے “پدر” داشتہ باشد با “یڪ دختر”
👈 پدر ۱/۶ به فرض
👈 دختر ۱/۲ به فرض
•••••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفے “مادر” داشتہ باشد و “اولاد”
👈 مادر ۱/۶ به فرض
👈 اولاد با رعایت قاعده ارث مے برند.
•••••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفے “مادر” داشتہ باشد و “چند دختر”
👈 مادر ۱/۶ به فرض
👈 دخترها ۲/۳ به فرض
•••••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفے “مادر” داشتہ باشد و “یڪ دختر”
👈 مادر ۱/۶ به فرض
👈 دختر ۱/۲ به فرض
•••••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفے “ابوین” (پدر و مادر) داشتہ باشد و “اولاد”
👈 مادر ۱/۶ به فرض
👈 پدر ۱/۶ به فرض
👈 اولاد با رعایت قاعده ارث مے برند.
••••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفے “ابوین” (پدر و مادر) داشتہ باشد با “چند دختر”
👈 مادر ۱/۶ به فرض
👈 پدر ۱/۶ به فرض
👈 دخترها ۲/۳ به تساوے
•••••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفے “ابوین” (پدر و مادر) داشته باشد و “یڪ دختر”
👈 مادر ۱/۶ به فرض
👈 پدر ۱/۶ به فرض
👈 دختر ۱/۲ به فرض
‼️بقیہ ترڪه به نسبت فرض تقسیم مے شود مگر اینڪه مادر “حاجب” داشتہ باشد.

بهترین وکیل مطالبه سهم الارث در مشهد

«تعریف ترکه»

دارایی متوفی به دو بخش مثبت و منفی تقسیم می شود،بخش مثبت دارایی عبارتست از حقوق و اموال و مطالبات متوفی از اشخاص دیگر و بخش منفی آن عبارت است از بدهی‌هایی که متوفی به دیگران حتی وارثان خود دارد. مجموع بخش مثبت و منفی دارایی متوفی « ترکه » نامیده می‌شود.

«مرجع رسیدگی به امور راجع به ترکه»

✍ مرجع صالح رسیدگی به امور راجع به ترکه، دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاه آخرین محل سکونت متوفی صالح به رسیدگی است همچنین اگر متوفی در ایران ساکن هم نبوده باشد، دادگاهی که اموال غیرمنقول متوفی در حوزه آن واقع شده، صالح است و اگر اموال غیرمنقول نیز در حوزه‌های متعدد واقع باشند، دادگاهی که که قبل از همه اقدام کرده، صالح است.

« مراحل تقسیم ترکه »

۱- تصفیه ترکه
۲- تحریر ترکه
۳- مهر و موم ترکه

وکیل مطالبه سهم الارث در رشت-گیلان

« مفهوم تصفیه ترکه »

✍ تصفیه ترکه به معنای این است که زمانی که فردی فوت می کند، می بایست در درجه اول تمامی دیون و بدهی های متوفی از دارایی های او پرداخت گردد و هم چنین در وهله بعد می بایست مواردی که بر طبق وصیت نامه متوفی مشخص شده است به ترتیب انجام گیرد. ماده ٢۶٠ قانون امور حسبی مقرر میدارد: مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.
به عبارتی تصفيه تركه پس از فوت متوفی کلیه دیون او حال می‌گردد. مثل اینکه اگر چک مدت داری از متوفی در دست شخصی وجود داشته باشد، از زمان فوت، آن چک حال می‌گردد. بنابراین ادای بدهی متوفی بر پرداخت حقوق وراث در اولویت می‌باشد و چنانچه متوفی هر گونه بدهی داشته باشد، می‌بایست در ابتدا این بدهی ‌ها به طلبکاران پرداخت گردد و پس از آن باقی اموال بین وراث تقسیم گردد.

بهترین وکیل مطالبه سهم الارث در مشهد

« مفهوم تحریر ترکه »

✍ تحریر ترکه به معنی لیست کردن تمام اموال و دیون متوفی در حضور وراث، نماینده قانونی ،وصی، طلبکاران و سایر اشخاص ذینفع می باشد.
در مدت تحریر ترکه هرگونه تصرف در ماترک ممنوع است.

« مفهوم مهر و موم ترکه »

✍ مهر و‌ موم ترکه عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل‌ و ‌تصرف در ترکه ممنوع شوند و این امر به‌منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام می‌گیرد. مهر و موم ترکه صرفاً با درخواست هریک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنان، موصی‌له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد، طلبکار متوفی و وصی انجام می‌گیرد و همین افراد نیز حق رفع مهر و موم ترکه را دارند.

بهترین وکیل مطالبه سهم الارث در مشهد

بهترین وکیل مطالبه سهم الارث در مشهد

« تقسیم ترکه »

۱- تقسیم ترکه با تنظیم تقسیم نامه توافقی بین تمامی ورثه (عادی یا رسمی)

۲- تقسیم ترکه به صورت تقسیم اموال توسط دادگاه (طرح دعوای تقسیم ترکه)

مسلماً در موردی که ورثه برای تقسیم ترکه با یکدیگر توافق نکنند وراثی که خواهان تقسیم هستند مجبور به طرح دعوای تقسیم ترکه می شوند که در این صورت دادگاه موضوع را بررسی و در خصوص تقسیم ترکه حکم صادر می نماید.
مطابق قانون در صورت تعدد وراث در موضوع ارث هر یک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سایر ورثه داشته باشند. در این صورت باید به منظور تقسیم و تفکیک مال مشاع تقسیم ترکه صورت گیرد.

همچنین طبق ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی و بر طبق ماده ۳۰۱ همان قانون ولی، وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غایب و جنین کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به وصی به در صورتی که وصیت به جز مشاع از ترکه شده است حق درخواست تقسیم را دارند. طبق ماده ۵۸۹ قانون مدنی نیز  هر شریک المال حق دارد هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم اموال مشترک را بنماید.

✍ نکته: دعوای مطالبه سهم الارث فرع بر تقسیم ترکه است و فقط زمانی مطرح میگردد که رای قطعی تقسیم ترکه صادر و حصه (سهم) ورثه مشخص شده باشد.

✍ در حقیقت مطالبه سهم الارث زمانی امکان پذیر است که پس از تقسیم ترکه و مشخص شدن سهم هر یک از وراث ، بعضی از وراث بعض یا تمام اموال ترکه را در تصرف خود دارند و تحویل بقیه وراث نمیدهند. در این حالت با طرح دعوای مطالبه سهم الارث ، دادگاه ورثه متصرف را ملزم و مجبور به تحویل سهم الارث ورثه دیگر می‌نماید.

دپارتمان حقوقی- تخصصی مشهد وکالت با مدیریت جناب آقای سعید عابدیان وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی به عنوان تنها دپارتمان حقوقی- تخصصی ویژه دعاوی ملکی-املاک در مشهد و سایر دعاوی حقوقی در مشهد ضمن رعایت اصول قانونمندی و پرستیژ حرفه ای با کادری مجرب از وکلای فرهیخته و متخصص آقا و خانم در هر یک از موضوعات حقوقی از جمله: دعاوی ملکی-املاک، دعاوی تجاری، دعاوی خانواده، ارث ، قرارداد ها، داوری، امور کیفری و… مفتخر است حقوق حقه اشخاص اعم از اشخاص حقیقی-حقوقی را احقاق نماید.

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳ : در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران- مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.