وکالت تخصصی در مشهد وکالت

بهترین وکیل طلاق در مشهد

بهترین وکیل طلاق در مشهد

✳️ آیا می دانید در چه صورتی مرد می‌تواند ازدواج مجدد کند؟
 

✅ ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53،  اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مردان قرار داده و مقرر کرده است که «مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: ۱ – رضایت همسر اول ۲ – عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی ۳ – عدم تمکین زن از شوهر ۴ – ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج ۵ – محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه ۶ – ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر ۷ – ترک زندگی خانوادگی از طرف زن ۸ – عقیم بودن زن ۹ – غایب مفقودالاثر شدن زن.»
بهترین وکیل طلاق در مشهد

🔸بنابراین اگر زوجه مشکلی نداشته باشد، بیمار نباشد، محبوس و مجنون هم نباشد، بچه‌دار هم شده باشد، در این صورت، تنها راه مرد برای ازدواج مجدد اخذ رضایت همسر اول و کسب اجازه از دادگاه است. 

🔸البته احراز تحقق بند‌های دوم تا نهم هم با دادگاه است و اگر دادگاه آن را احراز نکند، اجازه ازدواج مجدد را به مرد نخواهد داد.

بهترین وکیل طلاق در مشهد

🔸مردی که می‌خواهد مجدد ازدواج کند، باید برای تجدید فراش، دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند. پس از آن، دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز شرایط لازم و نیز بعد از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران، به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد، با درخواست او مخالفت خواهد کرد.

بهترین وکیل طلاق در مشهد

✳️ آیا میدانید هزینه های طلاق توافقی کدامند و بر عهده کیست؟

✅هزینه های طلاق توافقی به طور معمول شامل مواردی نظیر هزینه ثبت دادخواست، هزینه مشاوره خانواده در دادگاه، هزینه طلاق در محضر و هزینه یا حق الوکاله وکیل می باشد. با توجه به اینکه طلاق به صورت توافقی بوده، هزینه دادرسی برعهده هریک از طرفین است که دادخواست را مطرح می کند و در صورتی که دادخواست از سوی هر دو نفر ارائه داده شود این هزینه بین آنها تقسیم خواهد شد.

بهترین وکیل طلاق در مشهد

هزینه های معمول انجام طلاق توافقی شامل موارد زیر است :
یک. هزینه تنظیم دادخواست
دو. هزینه های ثبت دادخواست و برگهای پیوست آن در خدمات الکترونیک قضایی یا دفاتر دادگاههای خانواده.
سه. هزینه دادرسی
چهار. هزینه مشاوره در مراکز مشاوره خانواده .(هزینه تشخیص پرونده و هزینه مشاوره )
پنج. هزینه ثبت طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق .
شش. حق الوکاله وکیل

منبع : کانال مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی ویژه دعاوی خانواده از جمله انواع طلاق، طلاق توافقی ، مطالبه مهریه و…تولد وکلای مجرب و متخصص دعاوی خانواده و طلاق در مشهد وکالت