وکالت تخصصی در مشهد وکالت

بررسی موقوفه بودن ملک

یکی از نکات حقوقی خرید ملک که دارای اهمیت فراوان است، بررسی موقوفه بودن ملک می باشد. بسیاری از مردم، املاک وقفی را در قالب حسینه، مدرسه، بیمارستان و امثال این ها در ذهن دارند.

با این حال خوب است بدانید بسیاری از املاک وقفی در اجاره و اختیار اشخاص برای کاربری های مسکونی یا تجاری قرار دارد.

حجم و تعداد املاک موقوفی نیز در کشور ما کم نیست و وقفی بودن املاک در نقاط مختلف کشور امری محتمل است.

به طور کلی معامله املاک وقفی جایز نیست و چنین املاکی از نظر قانون قابل خرید و فروش نیستند. لازم به ذکر است فقط حقوق مربوط به املاک وقفی در قالب هایی مانند صلح منافع و اجاره قابلیت انتقال به غیر را دارند و هیچ گاه خود زمین به مالکیت کسی در نخواهد آمد.

انتقال منافع یا حقوق ملک وقفی هم باید با رعایت ضوابط مربوط به اموال موقوفه انجام شود. بررسی موقوفی بودن یا نبودن ملک با مراجعه و استعلام از سازمان اوقاف مشخص می شود.

با مشهد وکالت همراه باشید…