وکالت تخصصی در مشهد وکالت

وکیل خلع ید در مشهد (بررسی ماده ی35 ق.م)

وکیل خلع ید در مشهد وکالت همواره درخصوص آگاهی از تمام قوانین و مقررات مربوط به دعاوی ملکی از جمله دعوی خلع ید سعی و اهتمام می ورزد.

وکیل خلع ید در مشهد (بررسی ماده ی35 ق.م)

برابر ماده ی 35 ق.م هر گاه مالی در تصرف شخصی باشد و آن تصرف،تصرف مشروع و قوی باشد اماره براین است که آن شخص مالک است مگر خلافش ثابت شود .

حال فرض کنید یک نفر متصرف ملکی است و شخصی دیگری مدعی مالکیت آن مالک است .

اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک از آن مدعی بوده از آن جایی که اقرار شاه دلیل است اماره ی تصرف را ازبین می برد و متصرف محکوم به خلع ید می شود مگر این که نقل و انتقال را به خودش ثابت نماید .

اما اگر اقرار نکند بلکه مدعی مالکیت با سایر ادله مالکیت سابق خودرا اثبات کند مثلا با شهادت ، دو نظر وجود دارد: مشهور معتقد هستند در ماده ی 37اقرار موضوعیت دارد یعنی فقط اگر مالکیت مدعی با اقرارمتصرف ثابت شود .

متصرف محکوم به خلع ید است و اگر مدعی با سایر ادله مالکیت سابق خود را ثابت کند فایده ای ندارد چون مالکیت سابق او را تا زمان کنونی استصحاب می کنیم منتها ناگهان در زمان کنونی با اماره تصرف برخورد کرده و اماره ثابت میشود پس به نظر مشهور اقرار در ماده ی37 ق.م موضوعیت دارد .

به نظر دکتر کاتوزیان فرقی ندارد مالکیت سابق مدعی از هر طریق ثابت شود چون سابقه ی ملک روشن شده اماره ی تصرف از بین می رود پس ما با خیال راحت مالکیت سابق مدعی را تا زمان کنونی استصحاب می کنیم و نگرانی از بابت اماره ی تصرف نداریم.

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.