وکالت تخصصی در مشهد وکالت

اصلاح شناسنامه

پرسش : برای تغییر سن و اصلاح شناسنامه چه اقداماتی باید انجام داد؟

پاسخ: برای تغییر سن، قانونی وجود داره که به صورت ماده واحده به تصویب رسیده است – قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها – که به واسطه آن تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع بوده و تنها در موارد بسیار خاص که در ادامه اشاره خواهد شد، امکان این تغییر وجود خواهد داشت. البته این تغییر نیز نسبتا دشوار بوده و باید تک تک این جملات که دلیل درخواست متقاضی برای تغییر سن می باشد، اثبات شود. همچنین هر شخص وکیل تغییر سن در تمام طول عمر خود فقط یک بار حق تصحیح سن خود را خواهد داشت با ذکر این مورد که اختلاف سن واقعی شخص با سن اسناد سجلی وی بیش از 5 سال باشد. اما اگر درخواست تغییر سن شخص برای کمتر از 5 سال باشد، با توجه با رای وحدت رویه 599 که به تصویب هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیده، در صلاحیت دادگاه های دادگستری محل سکونت شخص می باشد.
با توجه به میزان سالی که شخص درخواست کاهش یا افزایش سن شناسنامه ای خود را دارد، محل مراجعه متفاوت خواهد بود و چنانچه درخواست تغییر سن شخص بیش از 5 سال باشد، متقاضی باید به کمیسیون تشخیص سن مراجعه نماید.
شایان ذکر است، در اغلب موارد دادگاه ها و کمیسیون مقرر جهت احراز سن واقعی شخص نسبت به کسب نظر پزشکی قانونی یا پزشک معتمد اقدام لازم را به عمل می آورد و همچنین از جمله آزمایشات کمیسیون به سنجش تراکم استخوان می توان اشاره کرد.