وکالت تخصصی در مشهد وکالت

اجزاي تشکیل دهنده ی مبایعه نامه

اجزاي تشکیل دهنده ی مبایعه نامه:

اجزاي تشکیل دهنده ی مبایعه نامه

اجزاي تشکیل دهنده ی مبایعه نامه

مبایعه‌ نامه عموما دارای ۱۱ وجه است که اجبارا می‌بایست در مبایعه‌نامه بکار روند این اجزا شامل موارد زیر است:

۱- مشخصات طرفین(خریدار و فروشنده)

۲- موضوع معامله(مورد معامله ای که فروخته می شود)

۳- ملحقات و جزئیات مورد معامله

۴- ثمن معامله(قیمت مورد توافق طرفین قرارداد)

۵- نحوه پرداخت ثمن مورد توافق طرفین قرارداد

۶- شرایط تسلیم و تحویل مورد قرارداد و همچنین شرایط انتقال مدارک از جمله اسناد مورد معامله.

۷- شرایط و اثار قرارداد (مواردی که در قانون معاملات می بایست توسط طرفین معامله انجام شود)

۸- تعهدات طرفین قرارداد

۹- شروط ضمن عقد

۱۰- جرایم و ضرر زیان ناشی از عدم انجام تعهدات طرفین قرارداد

۱۱- امضای فروشنده و خریدار و حداقل ۲ شاهد و متصدی معاملات

وکیل ملکی خوب در مشهد وکیلی است که ابتدا بر اصول و اساس وکالت پای بند بوده و احساس مسئولیت نسبت به موکل خویش را مبنای کار خود قرار میدهد و بر این اساس تمام تلاش و عزم خود را در جهت احقاق حقوق موکل خویش به کار می بندد.

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳ : در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران_مشهد : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.