وکالت تخصصی در مشهد وکالت

آزمون قضاوت سال ۱۳۹۸ روز ۸ شهریور برگزار می‌شود

◾️ آزمون در روز جمعه ۸ شهریور و به صورت تستی برای تمامی داوطلبان اعم از دانشگاهی و حوزوی برگزار می‌شود.

◾️ داوطلبان دانشگاهی پذیرفته‌شده در آزمون تستی، روز جمعه ۱۰ آبان در آزمون تشریحی شرکت خواهند نمود و از داوطلبان حوزوی پذیرفته‌شده برای شرکت در مصاحبه علمی دعوت به عمل می‌آید.

◾️ كارت ورود به جلسه آزمون از روز چهارشنبه ۶ شهریور منتشر می‌شود.

◾️ ساعت و محل برگزاری آزمون بر روی كارت شركت در آزمون داوطلبان درج خواهد شد.