وکیل کیفری مشهد

وکیل کیفری مشهد

از نظر دپارتمان حقوقی و تخصصی مشهد وکالت بهترین وکیل کیفری مشهد وکیلی است که در وهله اول موکل خود را دادرسی نماید و چنانچه به حقانیت و مظلومیت وی اطمینان حاصل نمود به حق خواهی و دفاع از او برخیزد. البته لازم به ذکر است که در خصوص برخی اتهامات و جرایمی که در جامعه ارتکاب می یابد ممکن است عواطف و احساسات اجتماع را برانگیزد و کلیت آن اجتماع را در تقابل آن متهم قرار دهد و حتی وکیل مدافع آن شخص را مورد سرزنش قرار دهد.


بهترین وکیل کیفری مشهد | وکالت تخصصی امور کیفری

در خصوص این موضوع لازم به توجه است که در چنین مواضعی یک وکیل متعهد طبق تحلیف سوگند وکالتی خود موظف است از آن قسم از حقوق انسانی و طبیعی متهم که ممکن است تحت تأثیر خشم و هیاهوی اجتماع نادیده انگاشته شود، دفاع نماید تا بدین ترتیب کلیت حقوق فردی متهم در ازای مجازاتی که صرفاً مربوط به سلب یک یا چند بخش از حقوق وی می باشد، تضییع نگردد.

بنابراین یک اجتماع هوشمند و با درایت که به سطحی از فهم و بینش حقوقی رسیده است درک می نماید که دفاع یک وکیل دادگستری از موکلی که متهم است به معنای دفاع از نفس جرم و اعمال مجرمانه نیست بلکه دفاع از حقوق فطری و انسانی آن متهم است. همانند یک پزشک که در راستای وظیفه انسانی و تحلیف سوگند پزشکی خود متعهد و مکلف است بدون در نظر گرفتن ابعاد منفی یا مثبت شخصیت افراد چنانچه انسانی در معرض خطر سلامتی قرار دارد به او کمک نماید. بنابراین وکالت تخصصی امور کیفری می‌تواند در دادگاه کمک بسیار زیادی به متهم بکند.

همچنین بهترین وکیل کیفری مشهد ضمن اینکه در کشف حقیقت و اجرای عدالت همیار و همراه مرجع رسیدگی کننده خواهد بود محرم اسرار موکل نیز می باشد و واقف است که این موضوع در پرونده های کیفری که با شرافت و اعتبار شخصیتی افراد ارتباط مستقیم دارد بیش از بیش حایز اهمیت می باشد.

حق الوکاله بهترین وکیل کیفری مشهد

در خصوص امور کیفری نیز حق الوکاله بهترین وکیل کیفری مشهد تابع تراضی و توافقی است که بین وکیل و موکل حاصل شده و به موجب قرارداد حق الوکاله تنظیم می گردد. در تعیین میزان حق الوکاله وکیل در پرونده های کیفری نیز مسلماً میزان تخصص، تبحر، تجربه و سوابق اجرایی و حرفه ای وکیل در امور کیفری ملاک و معیار سنجش خواهد بود. بنابراین منطقی است که حق الوکاله وکیلی که وکالت تخصصی دعاوی کیفری حرفه اصلی اوست، در دعاوی کیفری بیشتر از حق الوکاله وکیل محترمی که سوابق و تجربه کوتاه مدتی دارد، تعیین گردد.

دعاوی کیفری

امور کیفری وقایعی هستند که در اثر ارتکاب عمل یا عدم انجام عملی که خلاف هنجارهای اجتماعی و نظم عمومی بوده جرم شناخته شده و برای مسبب وقوع این اعمال در قوانین و مقررات جزایی کشور تنبیه و مجازات قانونی در نظر گرفته شده است. بنابراین موضوعی، کیفری محسوب می شود که اولاً ارکان وجودی و عناصر مادی و معنوی آن در قانون تعریف و پیش بینی شده باشد.

ثانیاً برای ارتکاب این اعمال در قوانین جزایی، مجازات تنبیهی تعیین شده باشد. در غیر اینصورت آن موضوع علی رغم تمام ابعاد هنجار شکنی ولیکن تحت عنوان مجرمانه قرار نخواهد گرفت. بعبارتی تا زمانیکه یک موضوع در قانون، بعنوان جرم معرفی نشده و برایش مجازات در نظر گرفته نشده باشد، آن موضوع علی رغم اینکه بازتاب منفی نیز باشد جرم محسوب نخواهد شد، حتی اگر از نظر شرع و اخلاقیات مذموم و مردود باشد.

بهترین وکیل کیفری مشهد

مصادیق دعاوی کیفری

بهترین وکیل کیفری مشهد وکالت، مهمترین مصادیق دعاوی کیفری را جرایم سرقت، اختلاس، کلاهبرداری ، معاونت در کلاهبرداری، انتقال مال غیر، صدور چک بلامحل، خیانت در امانت، جعل، استفاده از سند مجعول، توهین، افتراء، تخریب، جرایم مواد مخدر، قاچاق کالا و ... بیان می دارد و در خصوص انواع جرایم تشریح می نماید که جرایم به اقسام: علیه اشخاص، علیه اموال و علیه آسایش و امنیت عمومی تقسیم می شود.

  1.  جرایم علیه اشخاص جرایمی هستند که به ضرر تمامیت جسمانی و یا معنوی افراد می باشد. بعبارتی با توجه به اینکه هر انسانی دارای ابعاد جسمی و روانی است لذا هرگونه صدمات بدنی و معنوی که به نفس وجودی انسان وارد می آید و در قانون مورد پیش بینی جزایی قرار گرفته است در زمره جرایم علیه اشخاص به شمار می آید. مانند قتل، ضرب و شتم ، توهین، فحاشی و ... .
  2. در خصوص جرایم مالی یا علیه اموال به موجب قانون اساسی مالکیت مشروع اشخاص محترم است و مورد حمایت قانونگذار می باشد. لذا می بایست از تعرض و تهاجم مصون مانده و مجرمی که به حقوق مالکانه اشخاص صدمه و زیان وارد می کند مورد تنبیه قانونی قرار گیرد. مانند سرقت، کلاهبرداری، تخریب اموال، انتقال مال غیر و ... در این دسته قرار می‌گیرند. وکالت تخصصی دعاوی کیفری می‌تواند از حق شما در این حوزه تا حد زیادی دفاع کند.
  3. جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نیز جرایمی هستند که بطور مستقیم با امنیت یک ملت و اعتماد عمومی یک جامعه مرتبط است. مانند جرایم جاسوسی، جعل، ارتشاء و ... .

ضرورت وکالت تخصصی امور کیفری

با توجه به اینکه دعاوی کیفری ارتباط تأثیر گذاری با مفاهیم آبرو ، شرافت، حیثیت و اموال اشخاص دارد لذا همواره از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار بوده و عدم آگاهی عوام نسبت به مباحث موجود در علم حقوق کیفری می تواند عواقب و آثار خطر آفرینی برای آنها ایجاد کند. بهرمندی از دانش تخصصی یک وکیل کارآزموده در شکایات و امور کیفری اقدامی ضروری بوده و حتی در برخی از‌ مصادیق سرنوشت ساز کیفری، حضور وکیل متخصص می تواند حیاتی نیز باشد.

مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی ویژه دعاوی کیفری توسط وکیل متخصص در دپارتمان حقوقی مشهد وکالت

« دپارتمان تخصصی مشهد وکالت مدافع حقوق فردی و اجتماعی شماست»