داوری تخصصی

داوری تخصصی

به وب سایت دپارتمان حقوقی تخصصی مشهد وکالت و صفحه داوری تخصصی خوش آمدید.

در کنار شما هستیم تا اطلاعات مفید، موثر و عملی را در خصوص داوری هم بصورت مطالب عمومی داوری و هم بصورت مطالب تخصصی داوری را با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم چرا که معتقدیم کسب اطلاعات کامل از قوانین و مقررات حاکم بر داوری، رویکرد رویه قضایی و دانستن مزایا و معایب آن، باعث تصمیم بهتر و منطقی تر برای ورود یا عدم ورود به نهاد داوری خواهد بود.

 در صفحه داوری تخصصی تلاش می کنیم مطالب حقوقی داوری و پرسش های متداول را با ذکر منابع و مستندات قانونی، رویه قضایی، نظرات اندیشمندان حقوق و دکترین حقوقی به زبان ساده توضیح دهیم منتهی موضوع را با برخی پرسش های متداول و عمومی شروع خواهیم کرد و بتدریج مسایل و مطالب تخصصی داوری حقوقی را به آن اضافه خواهیم کرد.

  1. مقدمه
  2. تعریف داوری چیست؟
  3. آیا شرط داوری یا انعقاد موافقت نامه داوری مهم و ضروری است؟                                                                            

این فهرست ادامه دارد.


مقدمه

امروزه بطور زیادی شاهد این هستیم که اشخاص با ناآگاهی و یا اطلاعات کم و ناقص مبادرت به انعقاد موافقت نامه داوری یا درج شرط داوری در قراردادهای خود می نمایند که در زمان بروز اختلاف، با چالش های جدی مواجه می شوند که گاهی موجب خسارات مالی یا معنوی را برای آنان ایجاد می کند. بمنظور جلوگیری از بروز این مشکلات، چالش ها و خسارات تنها راه حل موثر، اطلاع از قوانین و مقررات حاکم بر نهاد داوری است که در صفحه داوری تخصصی به آنها می پردازیم.

تعریف داوری چیست؟

داوری (Arbitration) یکی از ساز و کارهای مدرن و در حال پیشرفت برای حل و فصل اختلافات، در عرصه داخلی و به ویژه در عرصه بین‌المللی است. داوری در واقع همانند سازش و میانجیگری یکی از روش های جایگزین رسیدگی قضایی است که در این شیوه حل اختلاف، طرفین قرارداد توافق می کنند که در صورت بروز اختلاف، موضوع را بجای طرح در دادگاه یا مراجع قضایی به داوری ارجاع دهند. این توافق بر اساس اصل آزادی قراردادها برای طرفین، معتبر و لازم الاتباع است. در نظام حقوقی ایران و در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار مقررات حاکم بر داوری را مقرر نموده است.

ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می نماید:

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده‌ باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

آیا شرط داوری یا انعقاد موافقت نامه داوری مهم و ضروری است؟

اصولا توافق بر داوری الزامی نیست مگر در موارد خاص منتهی گاهی در عرف جامعه ایران با یک رویه نادرست و اشتباه بزرگ مواجه هستیم!

اشتباه بزرگ: تعیین داور فاقد صلاحیت علمی

 در مراجعه و مذاکره با اشخاص و از آن مهمتر در پرونده های متعدد در دادگاه ها، به دفعات زیاد با این موضوع مواجه هستیم که داور انتخاب شده هیچگونه صلاحیت علمی و تجربی از حیث دانش حقوقی نداشته و طرفین قرارداد داوری بدون توجه به این موضوع، داور مورد نظر را انتخاب کردند و عدم صلاحیت علمی داور منجر به ابطال رای داوری گردیده است!

داوری تخصصی

نکته مهم: بخاطر داشته باشید داور همانند قاضی رای صادر می کند و رای داوری از طریق اجرای احکام دادگستری در صورتی که مشمول احکام اجرایی باشد و نه اعلامی، به اجرا گذاشته شده و برای رای داور، اجراییه دادگستری صادر خواهد شد. در این مورد ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی قابل توجه است.

‌ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می نماید:

هرگاه محکوم‌علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به‌داوری و یا دادگاهی که صلاحیت‌رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به‌ درخواست طرف ذی‌نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادرکند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی می باشد. توجه داشته باشیم که داور همانند قاضی می بایست مسلط به قوانین و مقررات و رویه قضایی باشد در غیر این صورت احتمال صدور رایی که مشمول مصادیق بطلان رای داوری موضوع ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی و نتیجتا ابطال رای داوری گردد، بسیار بالا است.

توصیه مهم:

تاکیدا باور و اصرار داریم، داور یا داوران را صرفا از وکلای پایه یک دادگستری که دارای دانش و تجربه کافی در خصوص نهاد داوری هستند، انتخاب نمایید.

                             بروز رسانی این صفحه ادامه دارد.

منابع و مستندات:

  1. ‌ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی ) مصوب 1379/01/21
  2. مجموعه مشاوره های قضایی آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی | معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|
  3. سامانه ملی آرای قضایی https://ara.jri.ac.ir/Judge/Index
  4. حقوق داوری کابردی | مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه |علی علی دادی ده – ابوذر جوهری|
  5. رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران در امور مدنی|داوری|دکتر محمد رضا زندی |