مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

نظریه مشورتی شماره 379/93/7 سال 93

نظریه مشورتی شماره 379/93/7 سال 93Reviewed by ادمین on Apr 23Rating:

نظریه

در مورد دعوای تصرف عدوانی چنانچه از طریق شکایت کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می باشد. ولی چنانچه دعوای مزبور حقوقی پیگیری شود، احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف مشتکی عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به احراز مالکیت نیست.