مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

ارسال پیام در واتس‌اپ

شماره نظریه۲۳۱۵/۷ تاریخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۲

شماره نظریه۲۳۱۵/۷ تاریخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۲Reviewed by ادمین on Apr 16Rating:

نظریه
دستور فروش ملک مشاع قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل تجدید نظر خواهی است و اجرای دستور فروش ملک مشاع نیاز به صدور اجرائیه ندارد بنا بر این احتساب نیم عشر، توجیه قانونی ندارد.