مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

بندالف ماده 108 قانون آ.د.م

بندالف ماده 108 قانون آ.د.مReviewed by ادمین on Apr 15Rating:

درصورتی که درخواست تأمین خواسته ازدادگاه مستند به سند رسمی باشد دادگاه مکلف به قبول درخواست است . (بندالف ماده 108 ق.آ.د.ر.م)