مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

ماده 74 قانون ثبت اسناد

ماده 74 قانون ثبت اسنادReviewed by ادمین on Apr 15Rating:

امکان دریافت رونوشت مصدق اسناد رسمی در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن است و در صورت تصدیق مطابقت آن باثبت دفتر بمنزله اصل سند خواهد بود. (ماده 74 قانون ثبت اسناد )