مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

ارسال پیام در واتس‌اپ

کاربرد واژه دیوار در اسناد

کاربرد واژه دیوار در اسنادReviewed by ادمین on Mar 13Rating:

در مندرجات بسياري از اسناد مالکيت ثبتي در قسمت ” حدود و مشخصات ملک ” از کلمه “ديوار” استفاده شده است . اصطلاح ديوار در چهار مورد متفاوت در اسناد بکار ميرود :

1 – اگر در سند درج شده باشد : ” ديواري است به ديوار ……. “

يعني هر يک از دو ملک که در مجاورت يکديگر قرار دارند داراي ديوار اختصاصي براي خود مي باشند .

2 – اگر در سند درج شده باشد : ” به ديوار اشتراکي …… “

يعني ديوار حد فاصل بين دو ملک متعلق به هر دو ملک مي باشد .

3 – اگر در سند درج شده باشد : ” ديواريست به….. “

يعني ديوار حد فاصل بين دو ملک متعلق به ملک مورد نظر است .

4 – اگر در سند درج شده باشد : ” به ديوار ….. “

يعني ديوار حد فاصل بين دو ملک متعلق به ملک مجاور است.