وکالت تخصصی در مشهد وکالت

نمونه شکوائیه فروش مال غیر شماره 1

شاکی : مشخصات فردی که ملک او بدون اجازه فروخته شده است.

متشاکی : مشخصات فروشنده ملک غیر.

عنوان مجرمانه : انتقال مال غیر ( فروش مال غیر )

دلایل شکایت : مبایعه نامه عادی مورخ … ، استماع شهادت شهود و درخواست استعلام وضعیت ثبتی.

محل وقوع جرم : تهران

شرح شکایت:

سرپرست محترم دادسرای ناحیه تهران
با سلام احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب در مورخ و بر اساس مبایعه نامه عادی مورخ یک واحد آپارتمان/ یک قطعه زمین/یک باب منزل مسکونی / یک باب سوله/ یک باب مغازه از متشاکی خریداری و مبلغ …. ریال را طبق مندرجات روی و ظهر مبایعه نامه به ایشان پرداخته ام.

به فاصله کمی از تحویل گرفتن ملک ، شخص ثالثی به نام آقای/ خانم … با مراجعه به محل و اظهار تعجب از تصرفات بنده و پس از اینکه مبایعه نامه مستند دعوی را به رویت و می رساندم و البته با ارائه سند مالکیت رسمی ملک مورد دعوی که دارای پلاک ثبتی فرعی از اصلی بخش ثبتی تهران می باشد ، مدعی مالکیت ملک گردیده اند.

مشارالیه همچنین هر گونه انتقال ملک به متشاکی را منکر و اساساً معامله انجام شده را بین بنده و متشکی عنه را قبول ندارند.
متاسفانه بر اساس اسنادی که در اختیار مالک اصلی است متشاکی هیچ مالکیتی بر ملک مورد معامله نداشته و ندارد.

با عنایت به این مراتب و نظر به اینکه متأسفانه اکنون کاشف به عمل آمده که متشاکی مبادرت به کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر شده است و از طرفی متواری گردیده است؛

النهایه مستنداً به قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ ناظر بر ماده یک قانون شدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، رسیدگی ،تعقیب و مجازات متشاکی را خواستارم.

استدعا دارم جهت جلوگیری از تضییع حقوق بنده و در ازای مبلغ ریال ( ثمن معامله ) که به ایشان پرداخته ام یک دستگاه ، خودرو سواری به شماره انتقالی که به نام ایشان می باشد ، با صدور و قرار تأمین خواسته توفیق گردد.

فروش مال غیر

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

وسایر مطالب مرتبط:

بهترین وکیل ملکی در مشهد

بهترین وکیل چک در مشهد

بهترین وکیل سفته در مشهد

وکیل کلاهبرداری در مشهد

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

بهترین وکیل خانم در مشهد

وکیل خانواده در مشهد

وکیل تجارت الکترونیک

وکیل جرائم رایانه ای

وکیل مهریه در مشهد