وکالت تخصصی در مشهد وکالت

وکیل دعاوی املاک در مشهد

وکیل دعاوی املاک در مشهد

🔆 آیا می دانید چرا ازاصطلاح ششدانگ برای اسناد استفاده می شود؟

✅ به سندی که به صورت کامل به یک شخص تعلق داشته باشد، سند شش دانگ گفته می‌شود.

وکیل دعاوی املاک در مشهد

✅ این نوع سند یکی از انواع معتبر در بین اسناد ملکی است. کلمه‌ی شش دانگ به معنای شش جهت است و منظور از شش دانگ؛ شش جهت شمال، جنوب، شرق، غرب، بالا و پایین است. کلمه‌های بالا و پایین به فضاهای بالا و زیرزمین دلالت دارد که نشان از مالکیت تام صاحب سند نسبت به ملک مربوطه دارد.

وکیل دعاوی املاک در مشهد

🔆 آیا می دانید معامله فضولی چه معامله ای است؟

✅ معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که در آن شخصی بدون اینکه مالک مالی باشد یا از طرف صاحب آن مال، وکالت یا نمایندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی (از قبیل فروش، رهن و اجاره و ….) انجام دهد.

منبع : کانال مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی ویژه دعاوی ملکی ،املاک و اراضی در دپارتمان تخصصی -حقوقی مشهد وکالت