وکالت تخصصی در مشهد وکالت

وکیل ملکی در مشهد

وکیل ملکی در مشهد

✳️ آیا میدانید تفاوت تراس و بالکن از لحاظ ثبتی چیست؟

✅در دستورالعمل ۳۰ بندی تفکیک آپارتمان بندهای ۱۸ الی ۲۰ یعنی سه بند به موضوع تراس اختصاص داده شده
🔹تراس و بالکن قسمتی از ساختمان است که حداقل یکطرف آنها بسمت خارج باز باشد که به آنها تراس و یا بالکن یکطرف باز ، دو طرف باز یا سه طرف باز میگویند.

وکیل ملکی در مشهد

تفاوت این دو در این است که تراس غیر مسقف است و بالکن مسقف است یعنی اگر وارد تراس شوید و بالای سر خود را نگاه کنید سقفی نمی بینید.
🔹تراس جزء مشاعات است ، مگر آنکه شرایط خاصی باعث شود که آن تراس اختصاصا برای یک واحد باشد.
🔹بالکن همیشه جزء مساحت آپارتمان محاسبه میشود.
در حالت خاصی تراس جزء مفروزات است. ولی در همین حالت خاص مساحت تراس جزء مساحت آپارتمان بحساب نمی آید بلکه به آن منضم میشود.

وکیل ملکی در مشهد

مثلا آپارتمانی به مساحت ۸۰ متر مربع بانضمام تراسی به مساحت ۵ متر مربع
اما در خصوص بالکن گفته میشود مثلا آپارتمانی به مساحت ۹۵ متر که چهار متر مربع آن بالکن است.

وکیل ملکی در مشهد

🔆 آیا می دانید در صورت اقدام مستاجر برای تخلیه زودتر از موعد ، مالک تا پایان قرارداد تکلیفی برای برگرداندن مبلغ ودیعه ندارد؟

✅ در صورتی که مستاجر طبق قرارداد حق فسخ زودتر از موعد نداشته باشد قرارداد تا انقضاء مدت اعتبار دارد و موجر موظف به تادیه مبلغ رهن قبل از موعد قرارداد نمی باشد مگر اینکه در قرارداد ذکر شده باشد در صورتی که مستاجر قصد تخلیه ملک زودتر از موعد را داشته باشد باید این امر را یک ماه زودتر به موجر اطلاع دهد که در اینصورت موجر باید طبق قرارداد هر چه سریعتر نسبت به تادیه مبلغ ودیعه اقدام نماید.

منبع : کانال مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی ویژه دعاوی ملکی ، املاک و اراضی در دپارتمان تخصصی -حقوقی-ملکی مشهد وکالت