مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

ارسال پیام در واتس‌اپ

وکیل اثبات مالکیت در مشهد

وکیل اثبات مالکیت در مشهد

✳️ آیا می دانید بنچاق چیست؟

✍🏼 در گذشته بنچاق به سندی عادی که قبل از تصویب قانون ثبت نوشته میشد، اطلاق می گردید.

🔹این سند معمولا توسط کاتبین و اشخاص باسواد نوشته میشد و توسط معتمدین و علمای دینی مهر و امضا میگردید و اشخاص برای اثبات مالکیت خود به آن استناد میکردند.

وکیل اثبات مالکیت در مشهد

🔹بعد از اجرای قانون ثبت؛
بنچاق به سندی گفته میشود که پس از نقل و انتقال ملک توسط دفتر اسناد رسمی تنظیم میگردد و حاوی تمام جزئیات و متعلقات و مشخصات ملک میباشد.مانند قید شماره های آب،برق،تلفن،… و مطالبی در بنچاق نوشته میشودکه در دفترچه مالکیت نیست و برای دسترسی به مشخصات ملک بهتر است در هنگام انجام معامله، محتویات بنچاق مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

وکیل اثبات در مشهد

📢 آیا می دانید درچه مواردی میتوانیدسندمالکیت المثنی از اداره ثبت تقاضا کنید؟

✏️وقتی که سند مالکیتی از بین برود، مثلاً دچار آتش سوزی و حریق گردد و اثری از آن باقی نماند یا گم شود، مالک می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید، در این صورت طبق ماده ١٢٠ ‏اصلاحی آیین نامه قانون ثبت در موارد ذیل سند المثنی صادر می‌شود:

وکیل اثبات مالکیت در مشهد

🔹در صورت مفقود شدن سند مالکیت
🔹در صورت از بین رفتن جزئی یا کلی سند مالکیت
🔹در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری باشد و استرداد آن حتی با صدور اجرائیه مقدور نباشد.

وکیل اثبات مالکیت در مشهد

📢 آیا می دانیدچگونه می‌توان جلوی سوء استفاده از سند مالکیت گمشده ملک را گرفت؟

در مواردی که مالک به علت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت، تقاضای صدور سند را نماید، باید موارد را کتبی اعلام و استشهادیه ای که به صورت فرم چاپی می باشد، تنظیم و به امضای حداقل سه نفر که هویت و امضای آنان به وسیله کلانتری محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده،به اداره ثبت تسلیم شود و اداره ثبت به وسیله بخش نامه ای فقدان سند را به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند و پس از بخش نامه به درخواست متقاضی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا یکی از روزنامه هایی که آگهی ثبتی در آن درج می شود، آگهی نماید.
به این طریق و با اعلام به سازمان ثبت جلوی سوء استفاده از اسناد گرفته می‌شود.

منبع: کانال مشاوره دریافت

مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی ویژه دعاوی ملکی ، املاک و اراضی در دپارتمان تخصصی -حقوقی مشهد وکالت