وکالت تخصصی در مشهد وکالت

وکیل خانواده در مشهد

وکیل خانواده در مشهد

✳️ آیا می دانید در چه صورتی مرد می‌تواند ازدواج مجدد کند؟
 

✅ ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53،  اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مردان قرار داده و مقرر کرده است که «مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: ۱ – رضایت همسر اول ۲ – عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی ۳ – عدم تمکین زن از شوهر ۴ – ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج ۵ – محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه ۶ – ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر ۷ – ترک زندگی خانوادگی از طرف زن ۸ – عقیم بودن زن ۹ – غایب مفقودالاثر شدن زن.»
وکیل خانواده در مشهد

🔸بنابراین اگر زوجه مشکلی نداشته باشد، بیمار نباشد، محبوس و مجنون هم نباشد، بچه‌دار هم شده باشد، در این صورت، تنها راه مرد برای ازدواج مجدد اخذ رضایت همسر اول و کسب اجازه از دادگاه است. 

وکیل خانواده در مشهد

🔸البته احراز تحقق بند‌های دوم تا نهم هم با دادگاه است و اگر دادگاه آن را احراز نکند، اجازه ازدواج مجدد را به مرد نخواهد داد.

🔸مردی که می‌خواهد مجدد ازدواج کند، باید برای تجدید فراش، دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند. پس از آن، دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز شرایط لازم و نیز بعد از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران، به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد، با درخواست او مخالفت خواهد کرد.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

📢 آیا می دانید ازدواج دختر منوط به اذن پدر یا پدر بزرگ پدری او میباشد؟

چنانچه دختری بخواهد ازدواج کند هنگام انعقاد عقد نکاح نیاز به اذن پدرش دارد و اگر پدر او فوت کرده باشد و یا مفقود الاثر باشد با اذن پدر بزرگ پدری او عقد واقع میشود.

وکیل خانواده در مشهد

اما اگر پدر بی جهت و بدون دلیل قانع کننده ای با ازدواج او مخالفت کند ؛ دختر میتواند مردی که تصمیم به ازدواج با او را دارد بطور کامل از نظر سن ، شغل ، سلامت جسمی ، مهریه و… به دادگاه معرفی کند و قاضی نیز پس از بررسی ، مجوز ازدواج دختر را صادر میکند.اجازه پدربزرگ پدریِ دختر ، در صورتی نیاز است که پدرِ دختر مفقود و یا فوت کرده باشد.

وکیل خانواده در مشهد

👈در مواردی هم دختر برای ازدواج نیاز به اجازه کسی ندارد ؛ مانند زنده نبودن پدر یا پدر بزرگ پدری ، مفقود بودن آنها، دیوانه بودن آنها و یا باکره نبودن دختر .

🔴 منبع: کانال مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی در مشهد وکالت