وکالت تخصصی در مشهد وکالت

وکیل اثبات مالکیت در مشهد

وکیل اثبات مالکیت در مشهد

🔆 آیا می دانید معاملات وکالتی ، ایجاد مالکیت نمی کند؟

🔻تعداد زیادی از افراد جامعه تصورمیکنند با وکالت نامه مالکیت به آنها منتقل میشود و روزمره سوالات زیادی دراین مورد داریم که درپاسخ باید بگوییم:
اینگونه نیست و وکالت در واقع نیابت و نمایندگی از طرف موکل است برای انجام کارهایی که وکیل اجازه دارد آن امور را انجام دهدکه از آن جمله تشریفات قانونی مربوط به درخواست وتنظیم سند رسمی مالکیت می باشد.

وکیل اثبات مالکیت در مشهد

🔻پس توجه داشته باشیم.

خرید و فروش وکالتی برای خریدار مالکیت ایجاد نمیکند و با فوت یا جنون موکل، وکالتنامه باطل می شود.

✳️ آیا می دانید؟

✅ چنانچه صادر کننده چکی فوت کند ، و چک وعده دار نزد مردم داشته باشد ، دارنده چک میتواند زودتر از موعد چک به بانک مراجعه کند و وجه آن راوصول کند.

وکیل اثبات مالکیت در مشهد

✳️ آیا می دانید نحوه وصول چک برگشتی از طریق اجرای ثبت چگونه است؟

✅ برای وصول وجه چک از طریق اجرای ثبت باید درخواست اجرای خود را به اداره ثبت محل وقوع بانک محال علیه داد و دفاتر اسناد رسمی اجراییه در این مورد صادر نمی کنند و تنها ادره ثبت صلاحیت صدور اجراییه و اجرای مفاد آن اسناد را دارد.

💡برای مثال:
دارنده چک باید به اداره ثبت اسناد و املاک محلی که بانک محال علیه (یعنی بانکی که چک برعهده حساب جاری آن بانک صادر شده)در آن محل واقع است مراجعه و از اداره آن محل درخواست اجرا مفاد چک و وصول وجه چک از صادرکننده و دادن آن به دارنده را بنماید.(ماده 245 آیین نامه اجراء مفاد اسناد لازم الاجرا)

منبع : کانال مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی ویژه دعاوی ملکی ، اثبات مالکیت، املاک، دعاوی تجاری…در مشهد وکالت