وکالت تخصصی در مشهد وکالت

وکیل با تجربه در مشهد

وکیل با تجربه در مشهد

آیا می دانید مقصران حوادث آسانسور چه کسانی هستند؟

🔵 هر دستگاه آسانسور مشغول به کار در ساختمانهای اداری ، تجاری و یا مسکونی توسط شرکتی ساخته می‌شود
و توسط عده ای بهره برداری می‌گردد و ممکن است این آسانسور توسط پیمانکاری بصورت دوره ای بازرسی و نگهداری شود.

وکیل با تجربه در مشهد

💠 مقصرین حادثه آسانسور 

✍ در حادثه آسانسور ممکن است چهار مقصر وجود داشته باشد:

1⃣ سازنده آسانسور که از استانداردها و قطعات مناسب استفاده نکرده باشد.

2⃣ نگهداری کننده آسانسور که بموقع و صحیح نگهداری نکرده باشد.

3⃣ مدیر ساختمان که نظارت بر عملکرد آسانسور نداشته است.

4⃣ استفاده کننده آسانسور که بطور ناصحیح از آسانسور استفاده کرده باشد.

وکیل با تجربه در مشهد

👈 در صورت بروز حادثه ممکن است تقصیر بصورت ترکیبی و درصدی شامل کلیه ۴ مقصر باشد
که هریک باید بر اساس قوانین جبران خسارت جانی و مالی را بعهده بگیرند.

👈 مقصر یا مقصرین حادثه در صورت داشتن بیمه نامه متناسب و معتبر میتوانند از طرق شرکت بیمه نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمایند.

وکیل با تجربه در مشهد

✅ آیا می دانید ضبط مکالمات تلفنی تحت شرایطی جرم محسوب میشود؟

🔺منظور از ضبط مکالمات تلفنی آن است که یکی از طرفین تماس بدون اطلاع دیگری اقدام به ضبط گفتگوها نماید که با توجه به نرم افزارهای متنوع موبایلی رواج زیادی دارد.
به موجب قانون، صرف ضبط مکالمات جرم محسوب نمی شود ولی اگر مرتکب با سوء استفاده از مکالمات ضبط شده آن را وسیله ارتکاب جرایمی مانند تهدید و اخاذی قرار دهد، تحت عناوین خاص خود، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

وکیل با تجربه در مشهد

✅ آیا می دانید شنودمکالمات تلفنی جرم است؟

🔺منظور از شنود آن است که فرد ثالثی که جزو طرفین تماس نمیباشد ، بطور مخفیانه به مکالمات دیگران گوش دهد که در صورت فقدان مجوز، این عمل به موجب ماده ۲ قانون جرایم رایانه ای جرم محسوب و مرتکب به شش ماه تا دو سال حبس یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.

منبع: کانال مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی توسط وکلای باتجربه و متخصص در دپارتمان تخصصی-حقوقی مشهد وکالت