وکالت تخصصی در مشهد وکالت

وکیل خوب در مشهد

منظور از سرقت ادبی چیست؟

مطابق تبصره ماده 6 قانون مطبوعات 1364 “سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر،ولو به صورت ترجمه”.

سرقت ادبی فقط از نظر لفظ با سرقت عادی مشابهت دارد،ولی جرم جداگانه‌ای محسوب می شود.
چرا که در سرقت تنها عین مال قابل دزدیده شدن می باشد و نه حقوق و منافع موجود در مال.

وکیل خوب در مشهد

با این وجود سرقت ادبی به موجب ماده 23 قانون حمایت از حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان،جرم انگاری شده است و مستوجب حبس خواهد بود.

🔸ماده ‌23 : هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده” بدون اجازه او و یا عالماً و عامداً به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.

وکیل خوب در مشهد

آیا می دانید زنی که معلوم نیست همسرش در فلان حادثه ای کشته شده یا مفقود شده است و مدت چهار سال است که خبری از او نیست آیا می تواند با شخص دیگری ازدواج کند یا خیر؟

در اینگونه موارد زن با عنایت به این دلیل که شوهرش به عنوان غایب مفقود الاثر مطرح است می تواند رسما از دادگاه در خواست طلاق نماید و پس از صدور حکم و اجرای صیغه طلاق و گذشتن مدت عده ازدواج او مانعی ندارد.

ولی بدون مراجعه به دادگاه و صدور حکم و اجرای صیغه طلاق و گذشتن عده حق ازدواج با کسی را ندارد.

وکیل خوب در مشهد

آیا می دانید مجازات تقاضای ثبت املاک دیگران چیست؟

✅ طبق ماده ۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک ، هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود.

وکیل خوب در مشهد

آیا می دانید؟

شوهر وظیفه دارد که در حد توانش منزلی مستقل و متناسب با شئونات همسرش فراهم نماید .

✅ حال اگر این منزل از جنبه شئونات اجتماعی مطابق حال زن باشد ولی بسر بردن در آن منزل باعث شود که احتمال ضرر وزیان شرافتی یا بدنی ( آزار و اذیت ) زوجه برود ، خروچ او از منزل ، عدم تمکین و عدم اطاعت محسوب نمی گردد و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق خواهد گرفت .

وکیل خوب در مشهد

آیا می دانید ماترک زن ایرانی که همسرخارجی داردچگونه بین وراث او تقسیم می شود؟

✅ زن ایرانی که همسر خارجی دارد چنانچه به تابعیت ایرانی باقی باشد ماترک او طبق قانون ایران بین ورثه اش تقسیم می‏شود ولی اگر تابعیت شوهر را پذیرفته باشد ماترک او طبق قانون کشور متبوع شوهر خواهد بود.

منبع: کانال مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی در دپارتمان حقوقی مشهد وکالت