وکالت تخصصی در مشهد وکالت

وکیل کیفری در مشهد

جهت توصیف یک وکیل کیفری در مشهد و خدمات حقوقی که مشارالیه می تواند برای موکلین و مراجعین خویش ارائه نماید اینست که وکیل کیفری نخست بر قوانین و مقررات کیفری و جزایی روز ایران مسلط بوده و به خوبی قادر است در خصوص پرونده های کیفری خود مواد قانونی مرتبط را پیدا نماید. به عنوان مثال یک وکیل کیفری در مشهد علی رغم اینکه تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ تقریبا جدید می باشد ولیکن نسبت به قانون مذکور دارای احاطه کامل بوده باشد.

در خصوص مبحث دفاع مشروع، یک وکیل کیفری در مشهد وکالت توضیح می دارد که طبق قوانین جزایی ایران:

مطابق با ماده ۱۵۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.

تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.》

وکیل کیفری

وکیل کیفری در مشهد

در تعریف ‌دفاع‌ مشروع‌ باید گفت که دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع و ناحقی که نفس ،عرض‌، ناموس ،مال وآزادی تن خود یا دیگری را به خطر انداخته است.

نکته
دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلو گیری از خطر هایی است که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نیست ولی دفع وجلوگیری از خطر های مذکور هیچ گاه نباید با انگیزه انتقام جویی وآزار واذیت توأم باشد.

دپارتمان تخصصی مشهد وکالت ضمن معرفی وکیل متخصص کیفری در مشهد به مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی در امور کیفری بویژه کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل، استفاده از سند مجعول، انتقال مال غیر …به ارائه خدمات حقوقی مبادرت می ورزد.

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته 1: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته 2 : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته3- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

وسایر مطالب مرتبط:

بهترین وکیل ملکی در مشهد

بهترین وکیل چک در مشهد

بهترین وکیل سفته در مشهد

وکیل کلاهبرداری در مشهد

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

بهترین وکیل خانم در مشهد

وکیل خانواده در مشهد

وکیل تجارت الکترونیک

وکیل جرائم رایانه ای

وکیل فسخ معامله در مشهد

وکیل مهریه در مشهد