مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

بهترین وکیل تقسیم ترکه در مشهد

بهترین وکیل تقسیم ترکه در مشهد وکالت به جزئیات طرح پرونده با موضوع تقسیم ترکه اشراف کامل داشته و به خوبی اگاه است که تقسیم ترکه صرفا از سوی وراث و در دادگاه صالح قابل طرح شناخته شده و قانون هیچ محدودیت زمانی برای مطالبه‌ آن معین نکرده است بنابراین بهترین وکیل تقسیم ترکه در مشهد وکالت مستحضر است که اگر وراثی پس از گذشت چند سالِ متمادی از فوت مورث، اقدام به طرح این خواسته نمایند با مانع قانونی رو‌به‌رو نخواهند شد.
همچنین مطابق قانون، مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی محقق نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که بر ترکه متوفی تعلق گرفته است.

دعوای مطالبه سهم الارث فرع بر تقسیم ترکه است و فقط زمانی مطرح میگردد که رای قطعی تقسیم ترکه صادر و حصه (سهم) ورثه مشخص شده باشد.
در حقیقت مطالبه سهم الارث زمانی امکان پذیر است که پس از تقسیم ترکه و مشخص شدن سهم هر یک از وراث ، بعضی از وراث بعض یا تمام اموال ترکه را در تصرف خود دارند و تحویل بقیه وراث نمیدهند ،
در اینحالت با طرح دعوای مطالبه سهم الارث ، دادگاه ورثه متصرف را ملزم و مجبور به تحویل سهم ورثه دیگر به آنان مینماید.
بازماندگانِ متوفی برای انجام اقدامات مربوط به ترکه (یا همان ماترک که هر دو تعبیری برای داراییِ به جا مانده از متوفی هستند) باید ثابت کنند که در زمانِ فوت، از وراثِ متوفی بودند. این اثبات لزوما از طریق گواهیِ انحصار وراثت انجام می‌شود.

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته 1 : مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته 2 : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته3 : در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

مطالب مرتبط:

وکیل ارث در مشهد

وکیل خانواده در مشهد

وکیل در مشهد

بهترین وکیل در مشهد

بهترین وکیل مشهد

وکیل خوب در مشهد

مشاوره حقوقی در مشهد

وکالت تخصصی در مشهد

وکیل ملکی در مشهد

بهترین وکیل ملکی در مشهد

وکیل تجارت الکترونیک

بهترین وکیل چک در مشهد

وکیل طلاق در مشهد

وکیل طلاق توافقی در مشهد

بهترین وکیل کیفری در مشهد