وکالت تخصصی در مشهد وکالت

رأی دادگاه راجع به مسئولیت مدنی مستأجر و متصرف ملک (وکیل تخلیه املاک در مشهد)

رأی مستدل دادگاه راجع به مسئولیت مدنی مستأجر و متصرف ملک
وکیل تخلیه املاک در مشهد وکیلی می باشد که ابتدا و بداهت امر از تسلط لازم بر دعاوی و قوانین مربوط به مالک و مستاجر برخوردار بوده و در مرحله بعدی تجربه ی کافی در گرفتن آرای مثبت به نفع حقوق موکلین خویش را دارا باشد .

دادنامه شماره 8909975113000969-11/8/89

دادنامه شماره 8909975113000969-11/8/89

شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مشهد

حدود عرفی تعهدات مالک و مستأجر ؛

« آقاي … نسبت به دادنامه شماره 693 مورخ 9/6/89 صادره از شعبه 159 شورايحلاختلاف مشهد و به طرفيت خانم … دادخواست تجديدنظرخواهي تقديم نموده است. حسب دادنامه موصوف نامبرده به جهت كوتاهي در نگهداري آب گرمكن و سرايت آب به منزل تجديدنظرخوانده ، محكوم به جبران خسارت و هزينه ‌هاي دادرسي شده است و در اين مرحله ادعا دارد كه تعميرات اساسي منزل با مالك ( مؤجر ) است و دعوا به ايشان توجه دارد و توجهي به تجديدنظرخواه ندارد .

نظر به اينکه تجديدنظرخواه چند سال است که در منزل حضور دارد و تعمير آب گرم كن نيز موضوعي نيست كه براي رفع نقص آن منتظر دخالت مالك باشند و مستأجر مكلف است به جهت جلوگيري از ( ورود ) خسارات و تلاش در جهت گسترش آن ، اقدامات احتياطي انجام دهد و رابطه مستأجر و مالك براساس قرارداد ، تكليفي را متوجه ثالث نمی‌كند مگر اين‌كه نقص به طور وضوح و نوعي از مواردي باشد كه عرف مسلم ، مستأجر را در تحقق آن مسئول نداند و رجوع به مالك را توجيه كند اما نقص آب گرمكن از اين موارد نيست و اگر به طور ويژه بين مالك و مستأجر مقرر شده است كه جبران عهده مالك باشد يا تعمير آن نيز از وظايف مالك باشد ، اين موضوع ارتباطي با وضعيت اشخاص ثالث ندارد و به حكم قاعده « من له الغنم فعليه الغرم » كسي كه از ملك استفاده مي‌كند عهده دار خسارت وارده از ناحيه آن است و نهايت آنكه بر اساس قواعدي مانند غرور ، اگر از عهده خسارت برآيد مي‌تواند به مالك رجوع نمايد و بر اساس تعهدات قانوني يا رابطه خاص قراردادي ، خسارت را از مالك دريافت دارد

نظر به اينکه حسب نظر كارشناس ، علت خسارت ، اقدام يا ترك اقدامي بوده كه از عهده مستأجر بر مي‌ آمده تا نسبت به رفع علت اقدام نمايد و حسب مقررات موضوعه و مباني حقوقي و فقهي ضمان ، شخص در صورت اقدام نامتعارف و انتساب خسارت به اين اقدام ، مسئول جبران خسارت است.
ماده 1 قانون مسئوليت مدنی و مواد 328 و 331 قانون مدنی ) و نظر به اين ‌كه از نظر اصول دادرسي نيز مقررات رعايت شده است لذا دادگاه با رد تجديدنظرخواهي ، رأي به تأييد دادنامه مورد تجديدنظر صادر و اعلام مي‌ دارد . رأي دادگاه قطعي است

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

وسایر مطالب مرتبط:

بهترین وکیل ملکی در مشهد

بهترین وکیل چک در مشهد

بهترین وکیل سفته در مشهد

وکیل کلاهبرداری در مشهد

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

بهترین وکیل خانم در مشهد

وکیل خانواده در مشهد

وکیل تجارت الکترونیک

وکیل جرائم رایانه ای

وکیل مهریه در مشهد