مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

ارکان دعوی رفع تصرف عدوانی

ارکان دعوی رفع تصرف عدوانیReviewed by ادمین on Nov 21Rating:

 مطابق مـاده 141 قـانون آیین دادرسی مدنی، ارکان سه‌گانه دعـوای تصرف عـدوانی عبارت است از:

1- سبق تـصرفات خـواهان در دعوی رفع تصرف عدوانی

2- لحوق تصرفات خوانده در دعوی رفع تصرف عدوانی

3-عدوانی بودن تصرفات خوانده در دعوی رفع تصرف عدوانی