مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

ارسال پیام در واتس‌اپ

سایر دعاوی حقوقی از جمله مطالبات تجاری، دعاوی خانواده،امور کیفری و ارث

پذیرش مشاوره حقوقی-وکالت تخصصی در سایر انواع دعاوی حقوقی مشهد وکالت:

 

مشهد وکالت

1- دعاوی اسناد تجاری و مطالبات مالی، مطالبات قراردادی، عدم انجام تعهدات مالی، عدم انجام تعهدات قراردادی از جمله:
انواع دعاوی چک
انواع دعاوی سفته
دعوی فسخ قرارداد
دعوی ابطال قرارداد
دعوی انفساخ قرارداد
دعوی فسخ مبایعه نامه
دعوی ابطال مبایعه نامه
دعوی مطالبه خسارت تأخیر تادیه
دعوی مطالبه خسارت قراردادی
دعوی مطالبه وجه التزام
طرح دعوی اعسار از محکوم به
انجام داوری
اعتراض به رای داوری

2- دعاوی خانواده

مطالبه-وصول مهریه

طرح دعوی اعسار از مهریه

طلاق

طلاق توافقی

مطالبه نفقه زن

مطالبه نفقه فرزند-فرزندان

ارث

تقسیم ترکه

3- امور کیفری-انواع جرائم و مجازاتها :

چک بلا محل
کلاهبرداری
جعل
استفاده از سند مجعول
سرقت
خیانت در امانت
شکایت کیفری ترک انفاق
جرایم مواد مخدر
تعلیق و تخفیف مجازات

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته 1: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته 2 : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته3- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.